Zottegem bijt spits af in 2014

Het eerste werkbezoek van 2014 in het kader van de Ronde van Oost-Vlaanderen is een feit. Op 20 februari bezochten de gouverneur, de deputatie en een aantal topambtenaren van de administratie de gemeente Zottegem.

Na het welkomstwoord en de voorstelling van de gemeente, werden een aantal inhoudelijke punten besproken.

Gedeputeerde Geert Versnick gaf aan om de buurtbewoners te blijven betrekken bij het PAM in Velzeke en hen faciliteiten ter beschikking te stellen. Ondanks het feit dat het provinciebestuur 3 miljoen euro in de bouw van een derde vleugel investeert en het museum nu ook volledig beheert, is het ook nodig de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij het bestuur van deze mooie architectuur. Het provinciebestuur gaat die uitdaging graag aan.

Verder bevestigde gedeputeerde Versnick dat de deputatie momenteel 5 scenario’s bekijkt voor de Langestraat, om er een goed evenwicht te vinden tussen handel en wonen.

Voor het aanleggen van de Finse piste, bekijkt de provincie of hiervoor grond van het PTI gebruikt kan worden.

Wat het LAF (langeafstandsfietspad) tussen Gent en Zottegem betreft, zal de provincie een convenant met de gemeente afsluiten waarbij de gemeente voor de verwerving van de gronden zorgt en de provincie de aanleg van het fietspad financiert.

In het dossier van het doortrekkersterrein, heeft het stadsbestuur duidelijk gemaakt dat het niet op de Bevegemse Vijvers komt. Gedeputeerde Versnick heeft aangegeven bereid te zijn een planproces op te starten als er een nieuwe locatie wordt gevonden.

De gouverneur benadrukte dat de ondersteuning van de gemeenten prioritair is voor de provincie: “Wij willen een onmisbare partner blijven,” klonk het nog.

Enkele sfeerbeelden hieronder. Copyright: HN3K