Werkvergadering aan het Donkmeer

Op 4 september ontving het gemeentebestuur van Berlare de delegatie van de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen. Tijdens de werkvergadering werden een aantal belangrijke dossiers aangekaart en besproken.

De ontwikkeling van het Donkmeer
Het Donkmeer is al sinds jaar en dag de lievelingsplek van menig Berlarenaar. Het gemeentebestuur hecht dan ook veel belang aan de verdere ontwikkeling van dit gebied, zodat de volgende generaties ook nog van het Donkmeer kunnen genieten. In 2008 reeds werd door het provinciebestuur een visietekst over het gebied opgemaakt. Voor de uitvoering ervan werd in 2013 een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Helaas kwam het dossier niet in aanmerking. Tijdens de werkvergadering kwamen echter elementen naar boven die een nieuwe subsidieaanvraag kunnen motiveren. Het provinciebestuur en het gemeentebestuur gaan nu samen aan de slag om een nieuw subsidiedossier samen te stellen en in te dienen. De provinciale middelen zijn alvast voorzien in de meerjarenplanning.

Een nieuw pompgemaal
Het waterrijke Donkgebied zorgt soms ook voor problemen. Het huidige pompgemaal Leeggoed is verouderd en kan het te veel aan water niet meer voldoende snel wegpompen. De laatste jaren werd ook vaker een noodpomp geïnstalleerd. Het polderbestuur van de Polder tussen Schelde en Durme werkt, samen met het provinciebestuur, momenteel aan een bestek om een aannemer aan te stellen. Omdat dergelijke dossiers complex zijn en er verschillende bijkomende procedures moeten worden gevolgd (projectMER of MERontheffing, eventuele onteigeningen, subsidieaanvragen), zijn dit ook tijdrovende dossiers. In ideale omstandigheden zouden de werken kunnen starten in 2017, dit is de meest optimistische planning.

Vlot en veilig verkeer
Voor de heraanleg van de N467, over de afstand van het Sint-Annaplein tot de Hoekskensweg, heeft het gemeentebestuur een andere visie dan het Agentschap Wegen en Verkeer. Om deze lokale handelskern te versterken, is het gemeentebestuur vragende partij voor o.m. extra parkeerruimte. Voor het Agentschap Wegen en Verkeer is echter een veilige fietsomgeving prioritair, met aangelegde fietspaden. De smalle rooilijnbreedte op de afstand Sint-Annaplein – Hoekskensweg laat niet toe om ook nog parkeerruimtes aan de handelszaken te voorzien.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook onderzoeken op welke wijze het kruispunt aan Overmere Kerk veiliger kan worden gemaakt. Het plaatsen van een verkeerslichtenregeling kan een oplossing zijn maar dat zal pas blijken na het onderzoek. In september worden alvast bijkomende tellingen gehouden om de verkeersintensiteit te meten.

Steun aan het Zuiden
Sinds 2007 heeft Berlare verschillende initiatieven ondernomen en gesteund ten behoeve van de ontwikkelingssamenwerking Noord-Zuid. Veel van de initiatieven zijn ook tot stand gekomen met de (financiële) steun van het provinciebestuur. Er was enige ongerustheid over het wegvallen van bevoegdheden van de provincie. Kunnen de gemeentebesturen in de toekomst nog genieten van de steun van de provincie? Het provinciebestuur kon Berlare alvast geruststellen. Ontwikkelingssamenwerking is een grondgebonden bevoegdheid en blijft dus tot de taken van het provinciebestuur behoren.