Werkoverleg aan Eeklo in foto’s

Donderdag legden de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en een delegatie van de Oost-Vlaamse administratie een werkbezoek af in Eeklo. Na de inleiding van de burgemeester volgde een kort filmpje over de stad. Daarna kwamen volgende thema’s aan bod:

– Ruimtelijke Ordening, met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke
– Mobiliteit, met de bereikbaarheid en omgevingskwaliteit van het provinciaal domein Het Leen, het dossier van de ring rond Eeklo en de staat en het beheer van de Tieltsesteenweg
– Water, meer specifiek het waterbeleid op het grondgebied Eeklo
– Milieu, met name de voortrekkersrol en samenwerking met de provincie op het vlak van windenergie
– Welzijn en gezondheid, meer specifiek de woonkwaliteit in het centrum van de stad
– Sport, toerisme en recreatie, met de Huysmanshoeve en de participatie van de provincie

Foto’s: Michel Moens