Werkbezoek in Aalter

Het gemeentebestuur van Aalter mocht op 16 november 2015 de gouverneur en de deputatie verwelkomen voor hun werkbezoek in het kader van de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen. Het werkbezoek biedt de ideale gelegenheid aan de gemeentebesturen om een aantal dossiers te bespreken met zowel het provinciebestuur als vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale overheid.

Onder meer volgende dossiers kwamen aan bod:

  • Voor de parkeerproblematiek aan de stationsbuurt heeft het provinciebestuur toegezegd om hun dossier bij de NMBS mee te ondersteunen. Een structurele oplossing lijkt de enige manier om voldoende parkeerplaats te voorzien voor alle pendelaars.
  • De land- en tuinbouwsector staat door allerhande nieuwe regelgeven van Vlaanderen en Europa onder druk. Dit valt buiten de bevoegdheid van het provinciebestuur maar de provincie is zich wel bewust van de situatie en probeert in haar vergunningenbeleid zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen van de sector.
  • De vzw Scouts Kattenberg is op zoek naar bijkomende subsidies voor het beheer en de uitbating van hun accommodatie. Door de recente staatshervorming kan het provinciebestuur voor dergelijke projecten geen subsidies meer verlenen. De provincie raadt aan om bij Toerisme Vlaanderen een aanvraag in te dienen.
  • Ook voor het nieuwbouwproject voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans beschikt de provincie niet subsidiereglementen.
  • Door de interne staatshervorming stopt op 1 januari 2017 het provinciaal beleid in de persoonsgebonden materies en kan de provincie dus niet langer het verenigingsleven ondersteunen. Op welke wijze in de toekomst de provinciale uitleendiensten zullen worden georganiseerd is momenteel nog niet duidelijk. De Vlaamse regering is zich wel bewust van het belang van de uitleendiensten voor de lokale verenigingen en zoekt naar een goede en werkbare oplossing
  • Op 1 januari 2017 stopt ook de provinciale subsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het kader van drugspreventie. Aalter pleitte tijdens het werkbezoek voor de duidelijke meerwaarde van de lokale inbedding van alcohol- en drugspreventie mee. De Vlaamse administratie is momenteel actief bezig om de verschillende subsidies in kaart te brengen. De kans is groot dat de organen die nu subsidies krijgen van de provincies, dit ook zullen krijgen van Vlaanderen in de toekomst. De provincie volgt dit van zeer nabij op.