Werkbezoek aan de koningin der Vlaamse Ardennen: Ronse

Op vrijdag 24 april trekken de gouverneur en deputatie naar de meest zuidelijke stad van Oost-Vlaanderen: Ronse. Omwille van haar unieke ligging en groene omgeving gaf schrijver Omer Wattez Ronse reeds in de 19e eeuw de bijnaam ‘Koningin der Vlaamse Ardennen’. Volgens velen was hij ook de bedenker van de term ‘Vlaamse Ardennen’ en dé grondlegger van het toerisme in zuid-Oost-Vlaanderen.

Cultuur in teken van het De Rore Festival

Na het werkbezoek nodigt het college van burgemeester en schepenen de Oost-Vlaamse delegatie uit voor het concert van Currende en Joachim Brackx in de Sint-Hermeskerk. Dit concert is slechts een van de vele optredens in het kader van het De Rore Festival. De stad heeft dit festival opgezet ter ere van de 500ste verjaardag van de befaamde polyfone componist én Ronsenaar Cypriaan De Rore.

Gevarieerde agenda

Op de agenda staan zowel algemene als lokale punten. Wat ruimte betreft, is er aandacht voor het woonuitbreidingsgebied aan de Kapellestraat. Op vlak van mobiliteit wordt gedebatteerd over de treinverbindingen naar Ronse, de voetgangersbrug over het station, de fietsbrug naast de Pessemiersbrug en de Oude Spoorweglijn 87/Ligne 87. Inzake milieu wordt het patrimonium Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen besproken, naast de acties rond klimaatneutraliteit en de problematiek van de grondverschuivingen. Ook integraal waterbeleid komt ter sprake, met de provinciale subsidie voor werken aan de waterlopen. Aandacht is er ook voor sport (Intergemeentelijke Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen), welzijn en gezondheid (toekomst PISAD) en onderwijs (toekomst Insituut Heynsdaele). Uiteraard staat ook economie geagendeerd met het nieuw detailhandel-onderzoek, de subsidie voor handelskernversterking en de provinciale invulling TIO3.

Tijdens het werkoverleg worden eveneens enkele specifiek Vlaamse (heraanleg riolering Broeke, bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen en Programmatische Aanpak Stikstof) en federale materies (noodplanning) aangekaart.

Praktisch

Het werkbezoek vindt plaats vanaf 17 uur in het stadhuis van Ronse aan de Grote Markt. Het persmoment staat omstreeks 19u15 gepland. Journalisten kunnen zich aanmelden via sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be