In het homogeen Nederlandse taalgebied moeten de akten voor particulieren in het Nederlands opgesteld worden. Zo moet een dossier voor de burgerlijke stand altijd in het Nederlands voorgelegd worden, ook al werden sommige documenten in het Frans opgesteld.

Elke inwoner van Oost-Vlaanderen kan een kosteloze vertaling van dergelijke Franstalige bestuurlijke akten aanvragen bij de federale dienst van de gouverneur. Het betreft enkel Belgische documenten. Vonnissen, notariële akten, diploma’s, aanslagbiljetten en privé-verklaringen komen niet in aanmerking.

Meer weten?
Federaal huis, Kalandeberg 1, 9000 Gent, tel 09 267 88 25
E-mail: bevolking.ovl@ibz.fgov.be