VERSOEPELING CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN

UPDATE VAN 2 JULI 2020

Gezien de licht verbeterde meteorologische omstandigheden zijn de peilen op een aantal waterlopen in Oost-Vlaanderen voldoende gestegen. Het captatieverbod kan hierdoor vanaf vrijdag 3 juli 2020 worden opgeheven op deze waterlopen:

  • POV021 – Kalkenvaart;
  • POV025 – Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding;
  • POV027 – Krekengebied Sint-Laureins;
  • POV028 – Isabellawatering en POV029 – Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek;
  • POV030 – Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek en POV031 – Poelstraat.

Hierbij vindt u het besluit van de gouverneur samen met een overzicht van de stroomgebieden waarvoor het captatieverbod nog steeds van kracht is.

Stroomgebieden waarvoor een captatieverbod van kracht is vanaf 3 juli 2020