Verslag van het werkbezoek aan Waarschoot

De Ronde van Oost-Vlaanderen hield op 20 november 2015 halt in Waarschoot. De gouverneur en deputatie werden in het gemeentehuis ontvangen door het voltallige college en bespraken enkele belangrijke dossiers voor de gemeente en haar inwoners.
Veilig de N9 oversteken
Het gemeentebestuur ijvert sinds lange tijd voor veilige oversteekplaatsen langs de N9. Voor drie oversteekpunten dringt het bestuur aan op snelle aanpassingswerken:

  • de oversteekplaats ter hoogte van de Verbindingsweg – Berg: het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben in dit dossier een andere visie. AWV is terughoudend voor wat de gefragmenteerde dubbelrijrichtingsfietspaden betreft.  Het gevaar dat de fietsers overal in twee richtingen beginnen te rijden is groot, en vanop opritten en toeritten verwacht men ook geen fietsers uit beide richtingen. Met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt van de N9 met de Verbindingsweg is een voorstel uitgewerkt en werd er een proefopstelling (markering) uitgewerkt
  • de oversteekplaats Legevoorde – Oude Staatsbaan: op 07-07-2011 vond er een evaluatievergadering plaats waar de herinrichting als positief werd ervaren. Er zijn nadien vragen gerezen over de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt N9-Oude Staatsbaan -Legevoorde. Die vragen zijn onderzocht, er werden tellingen op diverse tijdstippen uitgevoerd. Uit de tellingen is gebleken dat er geen verkeerslichtenregeling op deze locatie is aangewezen
  • de oversteekplaats Renning – Beke: de gemeente vraagt om eventueel het kruispunt her in te richten en de wagens uit de zijstraten Renning en Beke voor elkaar te laten dwarsen. Er is immers vastgesteld dat het verkeer uit de zijstraten niet de verplichte linksafbeweging uitvoeren. De wagens laten dwarsen zou volgens AWV echter conflicteren met de tegenovergestelde rechtdoorbewegingen en zou een verkeersonveiliger situatie impliceren. De nieuwe fietstunnel onder de Lievebrug, naast de Lievevaart, biedt een veilige oplossing. Er is door de gemeente gezorgd voor een verbindingswegel met Renning.

Waarschoot Fietsgemeente
Voor de aanleg van het Lange Afstandsfietspad (LAF) tussen Gent en Brugge, wordt ook het bestaande fietspad tussen Eeklo en Waarschoot (Kapellestraat) doorgetrokken tot aan het Station (Stationsplein) en vervolgens tot in Evergem (Wurmstraat). In samenwerking met de buurgemeenten Eeklo, Lovendegem en Evergem wil het gemeentebestuur van Waarschoot dit fietspad langsheen de spoorlijn 58 zo snel als mogelijk gerealiseerd zien. Het provinciebestuur benadrukte dat de realisatie van de fietssnelwegen is ook hen een prioritair dossier is. De nodige budgetten zijn hiervoor beschikbaar. De gesprekken voor de fietsverbinding langs de spoorlijn 58 zijn lopende zijn en momenteel wordt een eerste ontwerp door de provinciale diensten opgemaakt.

Impact km-heffing
Het gemeentebestuur vreest dat de invoering van de km-heffing extra verkeersoverlast zal veroorzaken en dat vrachtwagenchauffeurs via sluipwegen de heffing zouden willen vermijden. Op een overleg dat de gouverneur met minister Weyts had, lichtte de minister toe dat er, van zodra er problemen worden vastgesteld, bijgestuurd zal worden.