Verslag van het werkbezoek aan De Pinte

Op het werkbezoek van de gouverneur en deputatie aan De Pinte op 11 december 2015 stond het Parkbos hoog op de agenda. De Pinte is immers één van de partners in dit project dat de aanleg van een groenpool van 1200ha voorziet ten zuiden van Gent. De samenwerking tussen de verschillende partners verloopt positief. De Pinte greep het werkbezoek aan om nog een paar suggesties en vaststellingen aan te brengen:

    • Veilige oversteekplaatsen in de Baron de Gieylaan en de Klossestraat: de oversteken aan de Baron de Gieylaan tussen De Duiver en de Drie Sleutels krijgen een definitieve oplossing in het fietsfondsdossier van de Baron de Gieylaan. De heraanleg is voorzien in de loop van 2017-2018. De oversteek van de Klossestraat aan de Oude Spoorweg wordt door de VLM heringericht, met een middeneiland om over te steken. Het terugbrengen van de snelheid naar 50km/u moet voor verbetering zorgen.
    • Heraanleg as Hemelrijkstraat-Klossestraat: met de heraanleg van het kruispunt Klossestraat-Oude Spoorweg in het kader van het project Oude Spoorweg is er een verbetering op komst in deze zone. Het gebruik van de weg door ruiters is een aandachtspunt, zeker de brug over de spoorweg.
    • Publieke toiletten in de zone van de Zeven Dreven: de vraag is gekend bij de Stuurgroep van het Parkbos. Het is echter niet vanzelfsprekend om op diverse plaatsen sanitair te voorzien. Het voorzien van publieke sanitaire voorzieningen is in grote parken meestal gekoppeld aan een gebouw, waarbij het beheer en toezicht op de sanitaire voorzieningen meestal gekoppeld is aan een horeca-uitbating. Voor het Parkbos zijn er potenties hiervoor in het Maaltebruggepark en het Scheldeveldepark. De mogelijkheden worden onderzocht.
    • Meer parking voor de recreant: er zal samen met de betrokken partners op zoek gegaan worden naar de mogelijkheden. Hierbij wordt opgemerkt dat nieuwe parkeerinfrastructuur binnen de groenpool Parkbos volgens het GRUP Parkbos enkel toegelaten is in de portaalzones. Tevens moet er aandacht zijn voor ongewenste verkeersbewegingen naar de kernen van het gebied en voor ongewenst parkeren op diverse plaatsen doorheen de boskern. Fietsenstallingen zijn nu reeds voorzien op de reeds ingerichte deelgebieden van het project. Ze worden ook voorzien in portaal Den Beer, het speelbos De Pinte en de centrale boskern Scheldevelde.
    • Loslopende honden en hondenpoep: uit een eerste korte evaluatie is inderdaad gebleken dat er voor hondenpoep best een recipiënt voorzien wordt ter hoogte van de hondenlosloopzone. Het Agentschap voor Natuur en Bos is bereid om deze recipiënten aan te kopen indien de lediging door de gemeente kan gebeuren. Er lopen inderdaad soms nog honden los in het gebied. In de boskern Grand Noble, dat reeds ingericht is en een goedgekeurd toegankelijkheidsreglement heeft, werden bordjes geplaatst aan alle ingangen met het opschrift en tekening: “Honden aan de leiband”. Daarnaast doet de boswachter regelmatig zijn ronde in het gebied en worden hondeneigenaars daarop aangesproken.

 

Doornhammeke
De gemeente De Pinte wil graag tot een oplossing komen voor het voortbestaan en de integratie van ’t Doornhammeke als recreatief-educatief en historisch scharnierpunt tussen het natuurgebied Scheldemeersen en het dorp Zevergem. Om het Doornhammeke te kunnen inrichten als een toeristisch/educatief onthaalpunt, zal de gemeente dit goed onderbouwd moeten motiveren bij de Vlaamse overheid. Voor de inrichting wordt ook best een planmatige oplossing gezocht.

Mobiliteit
Er zijn op het grondgebied van De Pinte nog enkele fietspaden die moeten worden gerealiseerd, o.a. tussen het station en de grens met Sint-Martens-Latem ter hoogte van de spoorwegbrug aan de Keistraat (fietssnelweg 8), het station en de grens met Nazareth ter hoogte van de Deurlestraat (fietssnelweg 7) en langs de waterloop 7.16 (Duivebeek) aan Louis van Houttepark en het begin van de Oude Gentweg. Fietssnelweg 8 zal tegen 2018 gerealiseerd zijn. Op sommige plaatsen zullen wel fietscorridors moeten worden aangelegd. De volledige aanleg wordt uitgevoerd door het provinciebestuur. Er wordt een afzonderlijk overleg gepland om deze dossiers ten gronde te bespreken.

Naar aanleiding van de uitgevoerde werken aan de rotonde De Drie Sleutels in Sint-Denijs-Westrem werden een aantal knelpunten vastgesteld door het gemeentebestuur, op vlak van communicatie en doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer deelde voor de vergadering mee dat de intergemeentelijke Begeleidingscommissie (iGBC) het platform is waarop alle betrokken partners in overleg gaan over dit dossier. Er wordt een volgende iGBC gepland om na te gaan of er op korte termijn en met beperkte middelen een verbetering van de doorstroming gerealiseerd kan worden. Er is ook een nieuwe verkeerskundige studie voorzien binnen het project voor de vertramming van buslijn 7.

Door het Vlaams Gewest zijn er verschillende werken gepland langs de N60 die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact zullen hebben op de mobiliteit binnen de gemeente. Het gemeentebestuur benadrukte tijdens de vergadering het belang van een goede coördinatie van deze werken, in samenspraak met alle belanghebbenden.

De coördinatie van deze werken is in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Er zijn reeds vergaderingen geweest met de nutsmaatschappijen, er is een samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, ANB en de gemeente Nazareth voor de aanleg en later beheer van de portaalparking, … De aanbesteding en start van de werken is gepland in 2016. Van zodra de uitvoeringsdatum gekend is, zal er uitvoerig gecommuniceerd worden naar alle betrokken partijen en doelgroepen.