Verkeersveilige Nacht 2017: op meer dan 106 verschillende plaatsen alcoholcontroles: 3,6% chauffeurs onder invloed.

Postkaart 'Weg'Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones voerden afgelopen nacht alcoholcontroles uit voor de 21ste editie van de Verkeersveilige Nacht. 325 personeelsleden van de lokale en de federale politie gingen aan de slag op meer dan 106 verschillende plaatsen. Resultaat? 3,6% van de gecontroleerde bestuurders reed onder invloed. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (3%). Nog steeds behoort dit resultaat tot de beste 3 van de afgelopen tien jaar van Verkeersveilige Nachten. De politie deelde ook een postkaart uit, met hierop een pakkend gedicht van provinciaal plattelandsdichter Paul Demets. Gouverneur Briers: “het gedicht lokte zowel bij politieagenten als bij de gecontroleerde chauffeurs heel wat ontroerende reacties uit. Een geslaagde actie!Alcoholintoxicatie

11,3% chauffeurs rijdt te snel
De Verkeersveilige Nacht focust vooral op alcoholcontroles, maar de politie hield ook de snelheid in de gaten. Een kleine 7000 voertuigen (– bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016: 3904 voertuigen) werden gecontroleerd. 11,3% hiervan reed te snel. Hetzelfde resultaat als vorig jaar. Als je de voorbije tien jaar onder de loep neemt, lijkt het bijzonder moeilijk te zijn om dit percentage onder de 10% te krijgen. Nochtans is snelheid dé belangrijkste oorzaak van ongevallen op de Belgische verkeerswegen. Naar jaarlijkse gewoonte zal de Verkeersveilige Dag in februari 2018 Oost-Vlamingen  sensibiliseren rond verkeersveiligheid en in het bijzonder: een aangepaste snelheid op de baan.snelheidsovertredingen

Meer bestuurders zonder rijbewijs op de baan
Het aantal bestuurders zonder geldig rijbewijs blijft opvallend hoog. In 2015 waren er 21. In 2016 een daling: 16 en dit jaar opnieuw een stijging: 27 bestuurders zonder rijbewijs.

Een geslaagde sensibiliseringsactie”
Provinciegouverneur Jan Briers bedankt àlle 28 Oost-Vlaamse politiezones die deze nacht paraat stonden, voor hun inzet en hun enthousiaste medewerking. Daarnaast een dikke ‘dankjewel’ aan alle BOB’s, die trots mogen zijn! En een groot woord van dank aan provinciaal plattelandsdichter Paul Demets voor zijn gedicht ‘weg’. De postkaart met zijn gedicht wilde alle verkeersslachtoffers herdenken en een geheugensteuntje zijn voor de autobestuurders. “Uit de vele ontroerende reacties van zowel politieagenten als de gecontroleerde bestuurders, mag ik concluderen dat de Verkeersveilige Nacht 2017 een geslaagde editie is!”.