Van alle markten thuis…. Sint-Niklaas

Op 7 november ontving Sint-Niklaas de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van de “culturele” Ronde van Oost-Vlaanderen.

Vlaams regeerakkoord

Het stadsbestuur had heel wat vragen over de gevolgen van het Vlaams regeerakkoord voor de intergemeentelijke samenwerking op vlak van cultuur, sport, toerisme en recreatie. Het provinciebestuur liet weten dat de toekomstige rol van de provincie nog onduidelijk is maar dat het alle lokale besturen op de hoogte zal houden van de evolutie. Een en ander wordt op dit moment onderzocht en voorbereid. Wat het recreatiedomein De Ster betreft, kan de overdracht volledig doorgaan. De Vlaamse Regering heeft immers beslist dat het provinciebestuur bevoegd blijft voor de provinciale domeinen.

Water en milieu

Een volgend punt op de agenda was water, meer bepaald de herinschaling van de waterlopen. Tijdens het overleg vroeg de stad om de gesprekken daaromtrent terug op te nemen. Er is vervolgens afgesproken dat de stad contact opneemt met de provincie om het overleg nieuw leven in te blazen.

Zowel de provincie als de stad zijn momenteel bezig met de opmaak van een klimaatplan. Beide besturen lieten daarbij optekenen dat het belangrijk is om elkaar te blijven ondersteunen voor een duurzaam milieubeleid.

Mobiliteit

Op vlak van mobiliteit is zowel de fietssnelweg naar Temse als de omleidingsweg Hoge Bokstraat besproken. Verschillende scenario’s worden afgewogen.

Ook de realisatie van de Oostelijke tangent (verbinding N70-E17) is aangehaald. Op vraag van de stad Sint-Niklaas zal de gouverneur dit dossier met Vlaanderen opnemen.

1000 Voices for Peace

Na het werkbezoek trok de voltallige delegatie naar de Sint-Niklaaskerk om er de 100-jarige oorlog op muzikale wijze te herdenken. Het Sint-Niklase Knapenkoor In dulci Jubilo verwelkomde er het Deense Treenighedskirkens Drengekor. Tijdens een gezamenlijk concert brachten beide koren het allerbeste uit hun repertoire. De organisatie was in handen van het Festival van Vlaanderen.