UITBREIDING CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN

UPDATE VAN 4 JUNI 2020

Ondanks de voorspelde neerslag voor de komende dagen, blijft het erg droog, zoals u kunt zien op deze grafiek van het KMI.

De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Omdat deze situatie een bedreiging vormt voor een aantal waterlopen en hun ecosystemen breidt wnd. gouverneur Didier Detollenaere na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg via politiebesluit het captatieverbod uit naar de waterlopen in deze stroomgebieden:

  • POV009: Stroomgebied van de midden- en benedenloop van de Zwalm (waterloop nr. OS266);
  • POV016: Stroomgebied van de Molenbeek/Beverbeek (waterloop nr. O5125);
  • POV021: Stroomgebied van de Kalken Vaart (waterloop nr. OS147);
  • POV025: Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding (waterloop nr. O8040);
  • POV026: Stroomgebied van de Slependammewatergang (waterloop nr. O8330) met uitzondering van het westelijke pand van het Leopoldskanaal;
  • POV027: Krekengebied Sint-Laureins, met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal;
  • POV028: Isabellawatering (waterloop nr. O8280), met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal;
  • POV029: Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. O8210);
  • POV030: Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. O8210);
  • POV031: Poelstraat (waterloop nr. O8222);

Het captatieverbod treedt in werking op 05/06/2020. Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.