‘Uitbouw van een sterke relatie’ als rode draad tijdens werkbezoek aan Haaltert

Op 12 juni werden de gouverneur en de deputatie verwelkomd door burgemeester Veerle Baeyens en haar schepencollege voor het werkbezoek in Haaltert. Op de agenda stonden uiteenlopende thema’s en werd er duidelijk nadruk gelegd op de uitbouw van een sterke relatie tussen Haaltert en de provincie. Na de werkvergadering werd halt gehouden aan de Pastorij in Kerksen en het HOC in Heldergem, twee locaties op de Haaltertse Kunstenroute waar de gouverneur kennis maakte met enkele lokale kunstenaars en verenigingen bij een fris glas Haletrutbier.

Trage wegen, belangrijke wegen
Een heel belangrijk dossier voor Haaltert zijn de trage wegen. Haaltert heeft als landelijke gemeente veel trage wegen en die vergen grote inspanningen van het gemeentebestuur. Haaltert hecht veel belang aan het uitbouwen en onderhouden van hun uitgebreid trage wegennetwerk en heeft onder meer werk gemaakt van een volledige inventaris van dit netwerk. Ook voor het provinciebestuur zijn trage wegen belangrijk. Het provinciebestuur is dan ook graag bereid tot een overleg met de gemeente om na te gaan wat er mogelijk is om Haaltert te ondersteunen.

Een klimaatneutrale provincie en gemeente
Op vlak van milieu werkt het provinciebestuur momenteel aan een klimaatactieplan. Op elk werkbezoek wordt dit project toegelicht om de besturen warm te maken om mee in dit project in te stappen. Het provinciebestuur heeft o.m. een contract met Eandis voor het opnemen van CO²-nulmetingen. Het is de bedoeling om voor elke gemeente een inventaris te maken en deze info ook ter beschikking te stellen van de gemeentebesturen zodat ook zij een klimaatactieplan kunnen opmaken. Haaltert heeft de laatste jaren al werk gemaakt van een duurzame en klimaatvriendelijke gemeente. Zo zal er een gebouwbeheerder aangesteld worden, worden de gemeentelijke gebouwen duurzaam en energiezuinig gemaakt en zal er een lichtstudie worden uitgevoerd.

Het kostenplaatje van de verkiezingen
Op 25 mei werden de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen georganiseerd. Net zoals alle andere gemeentebesturen draagt Haaltert ook een deel bij in de kosten. Het gemeentebestuur heeft hiervoor al een voorschotfactuur ontvangen en wou graag een zicht krijgen op de mogelijke eindfactuur. Door de omvang van de verkiezingen en de vele verschillende kostenposten zal dit echter pas mogelijk zijn als alle kosten bekend en verzameld zijn.

Nadenken over samenwerken
Niet enkel samenwerking met het provinciebestuur stond op de agenda. De samenwerking met de buurgemeenten werd ook besproken. Haaltert maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden. Het project Regioscreening, waarbij alle samenwerkingsverbanden werden geïnventariseerd, heeft de gemeente tot nadenken aangezet over welke samenwerkingsverbanden nuttig zijn en welke onder de loep moeten worden genomen. De gemeente zal wel meer inzetten op een nauwere samenwerking met het ocmw.