De ramp

Op 4 mei 2013 omstreeks 2u ontspoorde een goederentrein in Wetteren. Enkele wagons bevatten gevaarlijke chemische producten. Er ontstond brand in de wagons en er was ontploffingsgevaar. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen werden in eerste instantie de bewoners binnen een straal van 500m rond het incident ontruimd. Nadat de gevaarlijke stof acrylnitril via een pompput onder de spoorwegonderdoorgang in het rioleringsstelsel belandde, werd een grotere groep bewoners geëvacueerd. Het duurde een aantal dagen vooraleer de eerste bewoners terug naar huis mochten gaan. Er werd voortdurend gemeten en slechts bij een veilige toestand kon de terugkeer naar huis toegestaan worden. Voor 18 gezinnen die binnen een straal van 250m rond het incident wonen, heeft de evacuatie lang geduurd. Zij konden pas op 22 mei terug naar huis. Eén woning was niet meer bewoonbaar.

Provinciale fase

Omwille van de omvang van de ramp en de risico’s voor de volksgezondheid heeft de gouverneur de provinciale fase van de noodplanning afgekondigd. De gouverneur was, samen met de burgemeesters van Wetteren en Wichelen, de verantwoordelijken van de hulpdiensten (brandweer, medisch, politie, Civiele Bescherming, Defensie), de ambtenaren noodplanning, communicatieambtenaren, gemeentelijke medewerkers, OCMW en experten 19 dagen aanwezig in de gemeentehuizen van Wetteren en Wichelen om de situatie tot een goed einde te brengen. Hierbij werd de veiligheid van de burgers altijd voorop gesteld.

Bij deze ramp is één persoon overleden, 1979 mensen werden geëvacueerd en 397 personen hebben zich aangemeld in het ziekenhuis. Er werd een telefoonnummer geactiveerd waar men naartoe kon bellen voor informatie. Hier kwamen tot 3000 oproepen per dag binnen. Dankzij de medewerkers van de OCMW’s van Wetteren en Wichelen werd dagelijks informatie doorgegeven. Vele hulpverleners waren voortdurend aan het werk om de situatie veilig te maken en de geëvacueerde bewoners op te vangen.

Opvolging

Zelfs nu is de nafase van deze ramp nog steeds bezig. In de eerste plaats voor de getroffen bevolking maar ook voor de ambtenaren die de situatie opvolgen en de juiste antwoorden proberen te vinden. De gouverneur en de burgemeester van Wetteren willen de bevolking blijven helpen en steunen en organiseren in de loop van de maand november opnieuw een informatievergadering.

Voor informatie over specifieke thema’s kan u de website www.digitaalwetteren.be raadplegen. Je vindt er ook contactgegevens van verschillende instanties waar je met je vragen terecht kan.

Raadpleeg ook regelmatig deze website en pagina voor updates.

Korte samenvatting en lessons learned: treinramp Wetteren 2.05.2013 (pdf.)