Succesvolle noodplanoefening met simulatie van treinaanrijding in Denderleeuw

treinongeval
© Benjamin Brolet

Op vrijdag 9 maart organiseerden de federale diensten van gouverneur Jan Briers, in samenwerking met een tiental externe partners een grootschalige noodplanoefening in Denderleeuw. Daarbij werd een aanrijding gesimuleerd tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen. Er vielen verschillende licht- en zwaargewonden, onder wie ook de treinbestuurder en de vrachtwagenchauffeur. De multidisciplinaire oefening vond plaats aan het logistiek centrum van spoornetbeheerder Infrabel aan het station van Denderleeuw. Zowel de operationele aspecten op het terrein als beleidsaspecten werden ingeoefend.

Ruim 200 deelnemers
Aan de provinciale inzetoefening namen ruim tweehonderd deelnemers deel, die samen een tiental partners vertegenwoordigden: de gemeente Denderleeuw, spoornetbeheerder Infrabel, NMBS, de hulpverleningszone Zuid-Oost, de lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert, de federale politie, Defensie, FOD Volksgezondheid, Rode Kruis en de Civiele Bescherming.

Voorafgaande alarmeringstest via BE-Alert
De buurtbewoners werden vooraf op de hoogte gebracht van de oefening. Onder andere dankzij een succesvolle test via BE-Alert kregen ruim 800 bewoners uit Denderleeuw een sms of e-mailbericht met de boodschap dat er een oefening zou plaatsvinden.

Complex scenario
De oefening simuleerde ter hoogte van de spooroverweg een aanrijding tussen een trein van Brussel naar Kortrijk en een vrachtwagen. Op de trein zaten ook zestig leerlingen van het GO! Atheneum Denderleeuw. Zij speelden mee als figuranten en werden ontzet en afgevoerd naar het opvangcentrum. Verschillende ontwikkelingen moesten zorgen voor een complex scenario, waarmee de betrokken overheden en diensten hun noodplannen- en procedures konden testen. Zo was de vrachtwagen beladen met een ketelwagen met benzine, belandde de bovenleiding op de trein en was er sprake van rookontwikkeling onder de trein.

Tijdens de oefening werden alle vijf de disciplines binnen de noodplanning getest. De hulp- en interventiediensten gingen ook effectief op het terrein aan de slag. Om de hulpverlening en de evacuatie in optimale veiligheidsvoorwaarden te laten gebeuren kregen zij hierbij de steun van de technische diensten van Infrabel en de NMBS. In het crisiscentrum, in het gemeentehuis van Denderleeuw, bogen de burgemeester van Denderleeuw Jo Fonck en gouverneur Jan Briers zich samen met de gemeentelijke en provinciale coördinatiecomités en Infrabel en NMBS, over de beleidsmatige uitdagingen.

Verschillende oefendoelstellingen
Alle deelnemers definieerden vooraf verschillende concrete einddoelstellingen. Eén van de belangrijkste oefendoelstellingen was de informatiestroom tussen het operationele hulpverleningsluik en het beleidsmatige luik enerzijds, en de afstemming tussen overheden en externe partners zoals NMBS en Infrabel anderzijds. Op het terrein waren de procedures rond het opvangen van slachtoffers, waarvoor zowel de hulpdiensten als NMBS verantwoordelijk zijn, en de indeling van de interventiezone belangrijke aandachtspunten. Verder testte de Civiele Bescherming enkele tools uit: zoals een robot en een drone.

Sociale media
De verschillende partners konden ook hun externe communicatie en werkmethoden goed testen dankzij een gesimuleerde media- en bevolkingsdruk. Daarin ging ook veel aandacht naar de communicatie via de sociale media. Doel? Een correcte informatie aan de bevolking bij noodsituaties.

Grondige evaluatie
Op basis van de bevindingen van de evaluatoren en alle deelnemers volgt een grondige evaluatie van deze oefening. De eindconclusies worden gebruikt om de bestaande procedures en plannen te verfijnen met het oog op een adequate bescherming van de bevolking bij een noodsituatie.

Meer informatie
Luc Bauwens, directeur Civiele Veiligheid, luc.bauwens@oost-vlaanderen.be, 09 269 82 63.
Ellen De Blende, raadgever communicatie gouverneur Briers, ellen.de.blende@oost-vlaanderen.be, 0475 52 28 54.
Joeri Bombeke, communicatieambtenaar Denderleeuw, joeri.bombeke@denderleeuw.be, 0496 96 34 14.
Frédéric Petit, woordvoerder Infrabel, frederic.petit@infrabel.be, 0496 19 83 00.
Dimitri Temmerman, woordvoerder NMBS, dimitri.temmerman@nmbs.be, 0499 54 31 43.