Sint-Martens-Latem in foto’s

Na de inleiding van burgemeester Lannoo – Van Wanseele, volgens de negen krachtlijnen van het gemeentelijk beleid, kwamen diverse prominente thema’s aan bod. De gemeente vroeg en kreeg dan ook bijzondere aandacht voor de agendapunten waterbeheersing, veiligheid en mobiliteit.

Wat waterbeheersing betreft, ging veel aandacht naar het gebied Hooglatem. De provincie legde uit welke maatregelen reeds getroffen zijn om zoveel mogelijk overstromingsgevaar te vermijden. Daarnaast zal de provincie ook in de toekomst, samen met de gemeente en een aantal andere partners, bekijken welke stappen nog nodig zijn binnen deze problematiek. Op het vlak van veiligheid legde de gemeente de inbraken in woningen voor, en welke acties nodig zijn. Inzake mobiliteit, deed de gemeente een oproep om voor een veilige fietsverbinding tussen Sint-Martens-Latem en Gent te zorgen. De provincie liet alvast weten bereid te zijn een coördinerende rol te willen spelen in de gesprekken.

Gedeputeerde Couckuyt nodigde vanuit zijn bevoegdheid welzijn de gemeente uit om de stap te zetten naar een Fairtrade gemeente. Dit kadert in het plan van de provincie om een Fairtrade provincie te worden. Gezien de gemeente reeds heel wat inspanningen levert op het vlak van Fairtrade en duurzaamheid, ging het gemeentebestuur deze vraag intern verder bekijken. Ook hier wil de provincie een coördinerende rol op zich nemen.

Foto’s: Anneke Coppens