‘Samenwerken’ centraal thema in werkbezoek aan Oudenaarde

Zowel Oudenaarde als Oost-Vlaanderen zijn zeer tevreden met de manier waarop de stad en de provincie samenwerken.

Burgemeester Marnic De Meulemeester had het dan onder andere over de studie die de bedrijvigheid langs de N60 in kaart brengt. De studie wordt nog voor het verlof gepubliceerd en voor de stad is het een belangrijke leidraad om toekomstige beleidsbeslissingen te nemen.

Tijdens het werkoverleg bleek ook dat Oudenaarde een tekort heeft aan lokalen voor culturele activiteiten. De stad stelde de vraag of men het Erfgoedcentrum in Ename zou kunnen gebruiken. Gedeputeerde Vercamer zei hierover dat de provincie graag met de stad wil samenwerken om er bepaalde tentoonstellingen te organiseren, maar dat het niet mogelijk is om het Erfgoedcentrum permanent als een soort tweede cultureel centrum te gebruiken. Daarnaast liet Vercamer nog weten dat de provincie graag hulp biedt om bepaalde kunstwerken bij wijze van noodoplossing op te slaan in het centrum, dat overigens dienst doet als centraal stockagedepot van de provincie.

Eveneens het aspect veiligheid kreeg veel aandacht tijdens het werkbezoek. Ook hier bevestigde de burgemeester dat er heel goed wordt samengewerkt met de federale diensten van de gouverneur, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Er is wel enige bezorgdheid omtrent de financiering van de brandweerhervorming en politiezones. De gouverneur beloofde alvast om de boodschap over te brengen naar de federale diensten.

Een ander belangrijk punt dat is besproken, is het recreatieterrein aan de Donkvijver, een terrein dat pas vorige week door de stad is aangekocht. Zowel de stad als de provincie bevestigden opnieuw dat er een provinciale verordening is voor weekendverblijven en dat het geenszins de bedoeling is om hier permanente verblijven toe te staan.

Sfeerfoto’s van het werkoverleg vindt u hieronder.