Samen verder inzetten op de werking en de efficiëntie van het gevangeniswezen: ronde van de Oost-Vlaamse gevangenissen

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 bracht gouverneur Jan Briers, samen met de betrokken burgemeester, lokale- en federale politie, de brandweer en andere experten, een bezoek aan alle Oost-Vlaamse gevangenissen en het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent.

P1010018Het bezoek bestond uit een rondleiding doorheen de instellingen met aansluitend een vergadering met verschillende agendapunten. Volgende punten stonden op de agenda: de stand van zaken op vlak van noodplanning en rampoefeningen, de samenwerking met de verschillende hulp- en interventiediensten en de stand van zaken van het huidig strategisch plan voor hulp- en dienstverlening. De gouverneur organiseert deze bezoeken jaarlijks. Telkens is hij onder de indruk van de goede werkzaamheden en de manier waarop de gevangenisdirecties en betrokken partners met beperkte middelen bestaande knelpunten aanpakken. Zo maakte de gouverneur in elke gevangenis kennis met een specifiek educatie-, buddy-, bemiddelings- of tewerkstellingsproject. Deze projecten bevorderen de verdere resocialisatie van gedetineerden in onze huidige maatschappij.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde gouverneur Jan Briers op 15 maart 2018 een conclusievergadering van deze gevangenisbezoeken.

Volgende personen waren aanwezig op deze vergadering, die dit jaar plaatsvond in het FPC.

 • Antoon Boyen; Voorzitter Hof van Beroep
 • Karine Vanhecke; Afdelingsprocureur Gent
 • Vanessa Bury; Inrichtingshoofd Beveren en Dendermonde
 • Carine Roosen; Advocaat-generaal
 • Hans Claus; Inrichtingshoofd Oudenaarde
 • Geert Verbeke; Algemeen directeur FPC
 • Dirk Van Bogaert; Inrichtingshoofd Gent
 • Rudi Vervaet; DIRCO federale politie Oost-Vlaanderen
 • Kristoff Hemelinckx; Kabinet Jambon
 • Karine Moykens; Secretaris-generaal departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Rudy Van De Voorde; Kabinet Geens, adviseur gevangenissen
 • Jo Demuynck; Directeur-Generaal EPI
 • Elke Allaert, Dienst noodplanning gouverneur
 • Marc Bultynck; Diensthoofd a.i. Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West
 • Didier Detollenaere; Arrondissementscommissaris

Het hoofddoel van deze conclusievergadering is de belangrijke knelpunten waarmee het gevangeniswezen en het FPC te kampen hebben bij de bevoegde overheden aan te kaarten, om zo samen naar een oplossing te zoeken. Onder andere de organisatie van grootschalige evacuaties bij rampen, de belangrijkste lessons learned van de provinciale rampoefening met de gevangenis van Gent, de nieuwe directie Bewaking, van de Federale politie,… kwamen tijdens deze conclusievergadering  aan bod. De gouverneur maakt van deze vergadering een uitgebreid verslag op dat wordt bezorgd aan de bevoegde ministers.