Rondemarathon van start in Kaprijke

De gouverneur, deputatie en topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie kregen in de voorlaatste week van juni een heuse ‘Rondemarathon’ voorgeschoteld. In een week tijd waren ze te gast in Kaprijke, Lierde, Horebeke en Stekene voor telkens een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Kaprijke bijt de spits af

Het gemeentebestuur van Kaprijke mocht op maandag 22 juni de spits afbijten.

Eerste punt op de Kaprijkse agenda was het Huis van Bouchaute, een gebouw met erfgoedwaarden binnen het beschermde dorpsgezicht van Kaprijke. Onroerend Erfgoed liet weten dat de dienst graag over dit dossier samenzit met de gemeente maar wijst er tegelijkertijd op dat een sloop – de concrete vraag van de gemeente – niet voor de hand ligt. Nog binnen ruimte kwamen de windlandschappen Eeklo-Maldegem en E40 van Aalter tot Aalst aan bod. De gemeente uitte haar bezorgdheid over de grootte van de zoekzone en de mogelijkheid van windmolens vlakbij de woonkern. De provincie liet van haar kant weten dat de maximale bezetting, zoals aangegeven in het ruimtelijk uitvoeringsplan, nooit wordt nagestreefd. Hierop overweegt Kaprijke om een nieuwe bevraging bij haar inwoners te organiseren. Die resultaten zouden dan worden meegenomen in een nieuwe standpuntbepaling. Derde punt binnen ruimte is de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Voorstraat, Kleine Zuidstraat en Zuidstraat. Hiervoor is de woonbehoefte een vereiste die momenteel niet voldoende wordt aangetoond. Dat werd ook door het provinciebestuur bevestigd.

Net als in de buurgemeenten stond ook in Kaprijke mobiliteit op de agenda, met aandacht voor het op- en afrittencomplex aan de N456/N49, de E34, de A11 en de omleidingsweg voor de dorpskern van Lembeke. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet weten te wachten op het goedgekeurd Milieueffectrapport (MER) vooraleer hier concrete uitspraken rond te doen.

Vanuit de provincie stonden de punten Klimaatneutraliteit, Fair Trade, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en Sociale verhuurkantoren op de agenda. Wat klimaatneutraliteit betreft, is afgesproken dat de provincie een toelichting komt geven op het burgemeestersoverleg van het Meetjesland. Inzake Fair Trade is Kaprijke bereid deze piste opnieuw te onderzoeken. De projecten Rap op Stap en Ouder worden in je buurt werden door de provincie uitvoerig toegelicht. Verder gaf de gemeente meer toelichting waarom Kaprijke geen erkend Sociaal Verhuurkantoor heeft.

Ook in Kaprijke polste de gouverneur naar de slimme samenwerking binnen de gemeente. Die loopt prima! Bewijs hiervan is een gezamenlijke financieel beheerder, het delen van verschillende diensten en de intentie om de diensten op termijn te centraliseren.

Tenslotte gaf de gouverneur nog een uiteenzetting over het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’, een uniek concept in Oost-Vlaanderen. Het project ondersteunt gemeenten bij de opmaak van haar plannen (ANIP, BNIP’s,…), de organisatie van veiligheidscellen, het houden van oefeningen, enzovoort om hen klaar te stomen in het geval er zich een ramp op hun grondgebied zou voordoen.

Sfeer opsnuiven op ‘Plein Soleil’

Na het werkbezoek werden de gouverneur, deputatie en meegereisde ambtenaren uitgenodigd om de sfeer op te snuiven op de voorjaarskermis ‘Plein Soleil’. Bij een lekker lokaal hapje en drankje kregen de Kaprijkenaars nadien nog de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.