Paspoorten en visa worden sinds 1 januari 2018 niet meer afgegeven door de paspoortendienst van de gouverneur. Wie een paspoort nodig heeft, kan terecht bij zijn of haar gemeente of stad.

voor Belgen met domicilie in het buitenland:

 • contacteer het voor uw woonplaats bevoegde beroepsconsulaat;
 • uw paspoortaanvraag wordt in principe overgenomen door de laatste Belgische gemeente waar u gedomicilieerd was voor uw vertrek naar het buitenland.

voor erkende vluchtelingen en staatlozen:

 • uw paspoortaanvraag wordt in principe overgenomen door de gemeente waar u woont.

voor niet-Belgen die niet erkend zijn als vluchteling of staatloze (bijv. subsidiair beschermden):

 • uw aanvraag wordt rechtstreeks behandeld door de FOD Buitenlandse Zaken: mail uw vraag naar paspoort@diplobel.fed.be met in het onderwerp de vermelding ‘Aanvraag reisdocument voor vreemdelingen’. Vermeld uw voornaam en familienaam, geboorteplaats en nationaliteit.
  U bent:

  • een Somaliër (nationaliteit op verblijfskaart is ‘Somalië’);
  • een persoon van Palestijnse oorsprong (nationaliteit op verblijfskaart is ‘Palestijnse oorsprong’);
  • een Tibetaan (nationaliteit op verblijfskaart is ‘onbepaald’ of ‘nog niet definitief bewezen’);
  • een vluchteling erkend in een ander land en u hebt de vluchtelingenstatus in België aangevraagd;
  • een persoon met een subsidiaire bescherming;
  • een niet-begeleide minderjarige;
  • een pleegkind met een nationaliteit van buiten de EU.

Meer weten?
Federale dienst gouverneur – paspoorten
Openingsuren: maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Kalandeberg 1
9000 Gent
fed.bevolking@oost-vlaanderen.be
09 267 88 21