Sinds 1 juli 2014 is de materie Rampenschade een gewestelijke materie. Dit betekent dat de Vlaamse Overheid de rampen behandelt die zich voordeden vanaf 1 juli 2014.

Contactgegevens Vlaams Rampenfonds
Vlaams Rampenfonds
Boudewijnlaan 30 bus 48
1000 Brussel
Tel. 02 553 50 10
E-mail: rampenfonds@vlaanderen.be

U kan nog terecht bij het rampenfonds Oost-Vlaanderen voor de afhandeling van de dossiers voor volgende rampen:

  • Overvloedige regenval van 27-28 juli 2013
  • Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014
  • Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014
  • Hagel van 7, 8 en 9 juni 2014
  • Overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014

Contactgegevens Rampenfonds Oost-Vlaanderen
Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent
Tel. 09 267 88 22
E-mail: sabine.verbanck@ibz.fgov.be