Provinciebestuur

De gouverneur is voorzitter van de Oost-Vlaamse deputatie, het uitvoerend bestuursorgaan van de provincie.

Zes gedeputeerden, verkozen onder en door de provincieraadsleden, bereiden samen met de gouverneur-voorzitter en de provinciegriffier (secretaris) de beslissingen van de provincieraad voor en voeren ze achteraf uit. De gouverneur staat de gedeputeerden ook bij tijdens opdrachten en in projecten, wanneer gevraagd.

De gouverneur woont ook de maandelijkse zittingen van de Provincieraad bij.

Meer informatie: www.oost-vlaanderen.be

Naast zijn taken als voorzitter van de deputatie is de gouverneur ook de gastheer van de provincie bij Koninklijke en Prinselijke bezoeken.

Als vertegenwoordiger van de provincie ontvangt de gouverneur ook internationale relaties, zoals ambassadeurs en consuls, om internationale samenwerking te bewerkstelligen en zo de provincie Oost-Vlaanderen op de wereldkaart te zetten.

De gouverneur en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zijn ook partners in de internationale samenwerkingsverbanden VN Delta, Scheldemondraad en de Grenzeloze Kanaalzone.