De gouverneur hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer
De gouverneur hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Zijn diensten verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt met de nodige zorg.
De gouverneur is Vlaams ambtenaar, voorzitter van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en vertegenwoordigt ook de federale en de Vlaamse regering. De gouverneur doet dus een beroep op verschillende overheidsadministraties voor een goede dienstverlening. Bekijk de verschillende privacyverklaringen:

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. Voor bepaalde federale dienstverlening – zoals bij wapenvergunningen – kan je persoonlijke informatie worden gevraagd.

Verwerking persoonsgegevens door de federale dienst van de gouverneur
Persoonsgegevens worden verwerkt door de federale dienst van de gouverneur namens de minister van Binnenlandse Zaken of de gouverneur van Oost-Vlaanderen (de verwerkingsverantwoordelijke), Kalandeberg 1, 9000 Gent. De verwerking gebeurt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

De beveiliging van de data gebeurt door de Provincie Oost-Vlaanderen of door de FOD Binnenlandse Zaken voor sommige toepassingen die door de FOD worden beheerd.

Toegang tot informatie en rechtzetting
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Je hebt ook recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.

Voor de federale dienst van de gouverneur kun je deze rechten uitoefenen via mail naar sophie.boulanger@rrn.fgov.be.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is.
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de bevoegde overheid. Daarbij worden je persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.
Zoals eerder vermeld, heeft de gouverneur verschillende taken op Vlaams, Federaal en provinciaal niveau. In die hoedanigheid geeft hij jouw persoonsgegevens door aan Federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen, ingeval hij hiertoe verplicht is. Omgekeerd vraagt hij ook jouw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is ook wettelijk geregeld of mag hij doen op basis van machtigingen. Die machtigingen kun je raadplegen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Facebook, LinkedIn, Twitter en Pinterest
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekendgemaakt.