Op het vlak van politionele veiligheid staat de gouverneur in voor een goede samenwerking tussen de politiediensten en tussen de politiezones in de provincie.

Overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 zit de gouverneur afwisselend met de procureur-generaal het Provinciaal Veiligheidsoverleg (PVO) voor. Deze wet voorziet dat in elke provincie een overleg wordt georganiseerd tussen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep, de gouverneur, de bestuurlijke directeur-coördinatoren, de gerechtelijke directeurs en vertegenwoordigers van de lokale politie. Het PVO heeft een coördinerende en stimulerende taak ten aanzien van de politiezones. Het PVO kan ook initiatieven nemen om de veiligheid in de provincie te verhogen en de samenwerking tussen politiezones te versterken.

Ook de verkeerscommissie wordt voorgezeten door de gouverneur. Deze commissie richt zich op de verkeersproblematiek en op de uitwerking van een verkeersbeleid op provinciaal niveau. De commissie staat onder meer in voor de organisatie van de jaarlijkse verkeersveilige dag en verkeersveilige nacht.

De gouverneur oefent op de politiezones ook (dubbel) toezicht uit. Ingevolge de politiewet oefent hij, als commissaris van de federale regering, het administratief toezicht uit op de beslissingen van de politiezones. Hij toetst de beslissingen van de zones aan de politiewet en aan zijn uitvoeringsbesluiten. Als commissaris van de Vlaamse regering toetst hij de beslissingen van de politiezones aan de andere wetten en aan de beginselen van behoorlijk bestuur en algemeen belang.

Lokale politie in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen is ingedeeld in 27 politiezones en 6 politiezorgregio’s:

 • 27 politiezones: een politiezone bestaat uit 1 of meerdere gemeenten en beschikt over een lokaal politiekorps.
 • 6 politiezorgregio’s: de politiezones werken steeds meer samen in politiezorgregio’s in zowel operationele als niet-operationele domeinen. Er zijn zes politiezorgregio’s in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen: twee in de afdeling Gent (zonder pz Gent), drie in de afdeling Dendermonde en één in de afdeling Oudenaarde.

Meer informatie
Vragen over federaal toezicht op de politiezones? Contacteer de dienst Toezicht via toezicht.ovl@ibz.fgov.be.
Vragen over politionele veiligheid? Contacteer de dienst Politionele Veiligheid via politioneleveiligheid.ovl@ibz.fgov.be.

Preventie

Beveilig je huis tegen inbraak …
samen met de diefstalpreventieadviseur

 • Wat is een diefstalpreventieadviseur?
  Een diefstalpreventieadviseur is een specialist inbraakpreventie in dienst van je gemeente of lokale politiezone. Zijn belangrijkste taak is uitleggen hoe je je woning het best tegen inbraak kan beveiligen. Omdat geen enkele woning gelijk is, komen ze bij je thuis. Zo’n huisbezoek is gratis. Het voordeel is dat de inbraakpreventieadviseur geen commercieel doel heeft, hij verkoopt niks maar geeft enkel advies.
 • Wie is uw diefstalpreventieadviseur?
  Elke gemeente of politiezone heeft zijn eigen diefstalpreventieadviseurs. Je vindt hun contactgegevens op de website van de gemeente of politiezone, meestal in de rubriek ‘preventie’ of ‘veiligheid’. Via www.besafe.be kan je de contactgegevens ook vinden. Heb je geen toegang tot internet, dan kan je bij uw lokale politie of gemeente terecht.
 • Hoe verloopt een afspraak?
  • de diefstalpreventieadviseur bekijkt samen met jou je woning en maakt een lijst op met zwakke punten (bijv. slechte sloten, ramen die gemakkelijk te forceren zijn, kelderrooster, …)
  • hij geeft enkele aanbevelingen om de risico’s te verminderen
  • samen overlopen jullie de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn voor je woning
  • de voorgesteld maatregelen zijn meestal eenvoudig en hoeven niet duur te zijn. Vaak gaat het om enkele goede gewoonten aanleren, het plaatsen van een opzetslot, …

Meer preventietips op https://www.besafe.be/veiligheid-preventie.