Op het vlak van politionele veiligheid staat de gouverneur in voor een goede samenwerking tussen de politiediensten en tussen de politiezones in de provincie.

Zo is de gouverneur voorzitter van het CIC-overleg. Dit overleg evalueert de dienstverlening van het Communicatie- en Informatie Centrum en desgewenst aanpast aan de noden van de lokale politie.

Overeenkomstig de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 is de gouverneur ook lid van het Provinciaal Veiligheidsoverleg (PVO). Deze wet voorziet dat in elke provincie een overleg wordt georganiseerd tussen de procureur- generaal bij het Hof van beroep, de gouverneur, de bestuurlijke directeur-coördinatoren, de gerechtelijke directeurs en vertegenwoordigers  van de lokale politie. Het PVO heeft een coördinerende en stimulerende taak naar de politiezones toe. Het PVO kan ook initiatieven nemen om de veiligheid in de provincie te verhogen en de samenwerking tussen politiezones te versterken.

Ook de verkeerscommissie wordt voor gezeten door de gouverneur. Deze commissie richt zich op de verkeersproblematiek en op de uitwerking van een verkeersbeleid op provinciaal niveau. De commissie staat onder meer in voor de organisatie van de jaarlijkse verkeersveilige dag en verkeersveilige nacht.

De gouverneur oefent op de politiezones ook (dubbel) toezicht uit. Ingevolge de nieuwe politiewet oefent hij, als commissaris van de federale regering, het administratief toezicht uit op de beslissingen van de politiezones. Hij toetst de beslissingen van de zones aan de politiewet en aan zijn uitvoeringsbesluiten. Als commissaris van de Vlaamse regering toetst hij de beslissingen van de politiezones aan de andere wetten en aan de beginselen van behoorlijk bestuur en algemeen belang.

Lokale politie in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen is ingedeeld in 28 politiezones en 6 politiezorgregio’s:

  • 28 politiezones: een politiezone bestaat uit 1 of meerdere gemeenten en beschikt over een lokaal politiekorps.
  • 6 politiezorgregio’s: de politiezones werken steeds meer samen in politiezorgregio’s in zowel operationele als niet-operationele domeinen. Er zijn zes politiezorgregio’s in de provincie: twee in het gerechtelijk arrondissement Gent (zonder pz Gent), drie in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde en één in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Meer informatie
Vragen over federaal toezicht op de politiezones? Contacteer de dienst Toezicht via toezicht.ovl@ibz.fgov.be.
Vragen over politionele veiligheid? Contacteer de dienst Politionele Veiligheid via politioneleveiligheid.ovl@ibz.fgov.be.