Het Parkbosproject beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van ongeveer 1200 ha ten zuiden van Gent. In deze groenpool is ruimte voorzien voor 340 ha oud en nieuw bos, 200 ha park- en natuurgebied en 500 ha duurzaam landbouwgebied. Het Parkbos is van prioritair belang voor de provincie en in het bijzonder voor de Gentse regio.

Op 23 juli 2007 werd de gouverneur, in zijn functie van Commissaris van de Vlaamse regering, aangeduid als coördinator ter realisatie van het Parkbos door toenmalig minister voor Leefmilieu Hilde Crevits.

Enkele mijlpalen:

  • 21 maart 2008: ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 6 partners: Stad Gent, gemeente De Pinte, gemeente Sint-Martens-Latem, Provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij
  • 29 april 2009: ondertekening van het Landbouwprotocol dat een duidelijke regeling bevat voor de getroffen landbouwers (compensatie voor hun landbouwgrond)
  • 16 november 2011: ondertekening erfpachtovereenkomst af voor 66 hectare gronden in boskern Grand Noble. Diezelfde dag wordt hier ook gestart met de aanplant van 23 hectare bos.
  • 26 augustus 2014: voorstelling maquette fietsbruggen
  • 28 september 2014: opening portaal Grand Noble
  • 29 juni 2018: plechtige opening van de Parkbosbruggen

Projectbureau

Iris Lauwaert neemt de taak van projectcoördinator waar, onder de verantwoordelijkheid van het ambt van de gouverneur. Zij staat in voor de algemene leiding, de coördinatie van het strategisch planningsproces en de daaruit vloeiende jaarprogramma’s.

Meer informatie en contact: www.parkbos.be