Stuurgroep Gentse Kanaalzone

Tijdens de stuurgroep Gentse Kanaalzone van woensdag 4 september kwamen twee belangrijke dossiers aan bod: het project van de nieuwe zeesluis en de natuurdoelstellingen Gentse Kanaalzone.

Nederland en Vlaanderen bereiden samen, onder de vlag van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor. De nieuwe sluis verbetert de toegang voor zeeschepen tot de havens van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio, en daarmee beide investerende landen, kunnen daarmee profiteren van een aanzienlijke economische impuls.

De uitwerking van de plannen moet in 2015 klaar zijn, zodat een nieuwe, grote sluis binnen het sluizencomplex in Terneuzen kan worden gerealiseerd. Voordat het zover is, zullen Vlaanderen en Nederland hierover eerst een verdrag sluiten; nadien kunnen de aanbesteding en de bouw plaatsvinden. Met de nieuwe grote zeesluis is de Kanaalzone klaar voor de toekomst.

Bij de aanleg van het havengebied in de Gentse Kanaalzone gaat er leefgebied van zeldzame vogelsoorten verloren. Volgens Europese beschermingsvoorschriften moeten hiervoor passende maatregelen worden genomen. In de nabijheid van de Gentse kanaalzone moet daarvoor 205 hectare natuur worden ingericht. In totaal wordt er 189 ha buiten de haven gerealiseerd. Een kleinere oppervlakte van 16 ha natuur kan binnen de haven heringericht worden.

De stuurgroep Gentse kanaalzone brengt alle belangrijke stakeholders van de Gentse kanaalzone samen. Doel van het project is de verdere economische ontwikkeling van de Gentse kanaalzone mét aandacht voor de leefbaarheid en de aanwezige natuur en landbouw. Naast verschillende overheidsinstanties zijn ook de vertegenwoordigers van de kanaaldorpen, de bedrijven en van de landbouw-en milieuorganisaties aanwezig. Gouverneur Jan Briers zit de stuurgroep voor.