Ruim 185 miljoen euro is voorlopige schadebalans hagelstorm

Tot op heden heeft gouverneur Jan Briers van 59 Oost-Vlaamse gemeenten meer informatie gekregen met betrekking tot de zware onweders van 7, 8 en 9 juni 2014. Hieruit blijkt dat de onweders in het pinksterweekend vooral schade berokkenden op de as Evergem, Lokeren, Sint-Niklaas. Op 59 gemeenten gaven 17 gemeenten schade aan, dat is een op vier. Voor Oost-Vlaanderen bedraagt het voorlopige, totale schadebedrag ruim 185 miljoen euro.

Zware onweders 7, 8 en 9 juni 2014

Tussen 7 en 9 juni 2014 trokken zware onweders over ons land met heel veel schade tot gevolg, vooral ten gevolge van hagel. Jan Briers: “Veel burgers maar ook bedrijven hebben de voorbije dagen een inventaris opgemaakt van de schade. Ondertussen zijn verzekeringen aangesproken voor een vergoeding maar niet iedereen en alles zal op die manier kunnen worden vergoed. In dergelijke gevallen kan het Rampenfonds een oplossing bieden. Kort na de onweders heb ik dan ook mijn diensten de opdracht gegeven om de schade bij alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten in kaart te brengen. Vandaag hebben we een voorlopige balans opgemaakt, op basis van de informatie van 59 gemeenten. Volgende week zal ik een geactualiseerd dossier indienen bij de directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken. Ik zal ook aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken om haar onderzoek zo snel als mogelijk op te starten.”

Procedure

Vooraleer een onderzoek kan worden ingesteld, moet elke gouverneur een dossier indienen dat het schadebeeld in zijn/haar provincie weergeeft. Dat dossier wordt ingediend bij de directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken. Het onderzoek zal uitwijzen of de parameters voor een erkenning zijn gehaald. Elk natuurfenomeen (hagel, overvloedige regenval, wind) zal daarvoor apart worden onderzocht. Eens dit onderzoek is afgerond en er is grond voor erkenning, zal de minister van Binnenlandse Zaken het dossier voorleggen op de Federale Ministerraad die de beslissing over een al dan niet erkenning zal nemen.

Indien de onweders effectief als ramp worden erkend, wordt een Koninklijk Besluit ondertekend dat vervolgens zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Burgers die schade hebben geleden, kunnen vanaf deze publicatie een dossier bij het Rampenfonds van hun provincie indienen. Zij krijgen daarvoor 3 maanden de tijd, tot de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Timing

Het is moeilijk in te schatten wanneer de beslissing tot al dan niet erkenning wordt genomen. De laatste erkende algemene ramp in Oost-Vlaanderen was de windhoos van 5 februari 2013 die vooral Oosterzele trof. Deze werd na 9 maanden erkend. De langdurige regenval en overstromingen van 11 tot 17 november 2010 werden echter al binnen de maand erkend.

Informatie

Burgers die vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen op het nummer 09-267 88 22.