Zware onweders van 7 tot en met 9 juni 2014 – update

Van 7 tot en met 9 juni trokken zware onweders over ons land. Ook onze provincie is getroffen en heel wat Oost-Vlamingen hadden schade aan hun huis, auto of tuin.

Burgers die schade hebben geleden ten gevolge van die hevige onweders kunnen nu reeds volgende stappen ondernemen :

  • Contact opnemen met de verzekeraar (brand- en / of autoverzekering, naargelang de schade) en daar een dossier laten opstarten voor het vergoeden van de schade;
  • Melding maken van volgende zaken aan het stads- of gemeentebestuur waar men de schade heeft geleden:
  1. soort schade (wagen, gebouw, teelten,…);
  2. ten gevolge van welk weerfenomeen men de schade heeft opgelopen (hagel, wind of overvloedige regenval);
  3. precieze datum van de geleden schade;
  4. totaal schadebedrag.
  • Bewijsmateriaal (foto’s) verzamelen.

Alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten zijn ondertussen gecontacteerd om deze gegevens over te maken aan de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen.

Op basis van de gegevens van alle Oost-Vlaamse gemeenten zal de gouverneur bij de Minister van Binnenlandse Zaken een aanvraag tot erkenning als algemene ramp indienen.