Update coronavirus

Nieuwe maatregelen die ingaan op vrijdag 13 maart om middernacht

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid. 

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart om middernacht tot en met vrijdag 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Scholen

De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

De crèches blijven open.

Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Handelszaken en zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.)

Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.

Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.

De winkels blijven de hele week open, behalve in het weekend.

Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Werk

Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk, maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot de noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Basishygiënemaatregelen

De basishygiënemaatregelen gelden nog steeds:

  1. de handen wassen met zeep;
  2. hoesten en niezen in de elleboog;
  3. dicht contact vermijden.

Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts.