Besluit van de gouverneur

Opheffing captatieverbod op de Leie na brand Belcroom

Nadat chemische stoffen waren vrijgekomen bij de brand bij metaalverwerkingsbedrijf Belcroom in Roeselare nam gouverneur Carina Van Cauter een captatieverbod op de Leie als preventieve voorzorgsmaatregel.

Ondertussen zijn alle resultaten van bodem- en wateronderzoek bekend. De gemeten waarden in het water en in het slib evolueren gunstig. In de Mandel en de Leie dalen de concentraties van de gemeten chemische stoffen verder, tot onder de norm. De concentraties zullen verder blijven afnemen, zo stellen experten van de Vlaamse Milieumaatschappij. De uitgevoerde metingen in de waterbodem zijn ook gunstig: de brand en de bluswerken hebben geen impact gehad op de kwaliteit van de waterbodem van de Mandel en de Leie.

Gouverneur Van Cauter heft daarom vanaf 3 november 2020 het captatieverbod voor de Leie op. Het politiebesluit kan u hier raadplegen.