Op bezoek in Kluisbergen

Voor het 45ste werkbezoek trokken de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie naar Kluisbergen. Enkele topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie volgden hen naar het mooie heuvelland vlakbij de Kluisberg.

Agenda

De gemeente vroeg aandacht voor het recreatieoord Kluisbos, gelegen op de top van de Kluisberg. De provincie is zich bewust van het feit dat het voor de gemeente financieel moeilijk is om het Kluisbos te exploiteren. Echter, gezien de huidige toestand (afschaffing van het provinciefonds en de hervormingen), kan het provinciebestuur niet ingaan op de vraag om de exploitatie van het Kluisbos over te nemen. Een andere optie is om het Kluisbos te verkopen, maar daarvoor moet de Vlaamse regering groen licht geven.

Ook op vlak van ruimte was er aandacht voor het Kluisbos, maar dan wel voor de zonevreemde verkaveling ervan. De provincie is zich bewust van de gevolgen voor de mensen die in het verleden een stuk grond hebben aangekocht maar kan weinig aan de situatie doen, behalve het verlenen van de vergunningen in beroep. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wijst er op dat de oplossing niet uitsluitend in het planologisch corrigeren ligt. Wellicht is effectieve boscompensatie een van de beste oplossingen om habitats en soorten in stand te houden.

Wat milieu betreft, werden de actuele erosiemaatregelen en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) besproken. De provincie liet alvast weten de landbouwers zo veel mogelijk bij te staan en een aantal voorlichtingssessies te verzorgen. Daarnaast ging ook aandacht naar het pesticidevrij onkruidbeheer. De provincie gaf mee dat het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) hiervoor demonstraties geeft. Verder is meer informatie beschikbaar via de website www.zonderisgezonder.be van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De provincie zette klimaatneutraliteit, Fair Trade en Ouder worden in je buurt op de agenda. Kluisbergen liet alvast weten samen met de provincie te bekijken welke maatregelen haalbaar zijn om klimaatneutraal te zijn. Op vlak van Fair Trade, bevestigde de gemeente op korte termijn een Fair Trade gemeente te willen worden.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme’ samenwerking op lokaal niveau. Kluisbergen gaf aan dat het zeer nauw samenwerkt met het OCMW. Beide besturen zitten ook in hetzelfde gebouw en hebben dezelfde financieel beheerder. Verder zijn er een aantal gemeenschappelijke diensten zoals ICT en onderhoud. Kluisbergen is lid van het project ondersteuning noodplanningsambtenaren en gaf aan dat die samenwerking zeer goed verloopt.

Cultuur!

Na het werkbezoek opende gouverneur Briers de tentoonstelling van fotograaf Dirk Liviau, die zich sinds vorig jaar ‘Cultuurpersoonlijkheid van Kluisbergen’ mag noemen. Na de officiële opening, kregen de Kluisbergenaars nog de kans om een praatje te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.