Wie over een diploma ingenieur of architect beschikt, kan in bepaalde gevallen bij bouw- of verbouwingswerken aan de eigen eengezinswoning aan de gouverneur toelating vragen om zelf de plannen op te maken en de controle uit te oefenen op de werkzaamheden.

De volledige lijst van diploma’s die in aanmerking komen voor een afwijking vindt u hier: Lijst diplomavoorwaarden. Een afwijking kan u via dit formulier aanvragen.

Voor meer informatie kan u terecht bij