Minister Jambon komt kennismaken met zijn vele fijne medewerkers in Oost-Vlaanderen

Morgen, dinsdag 23 juni, brengt de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon, een bezoek aan de federale diensten in onze provinciehoofdstad. Hij wordt om 8 uur ontvangen in de brandweerkazerne van Zone Centrum. Van daar trekt hij naar de Regie der Gebouwen. Vervolgens gaat hij naar het Federaal Huis. Een overleg bij de federale politie staat als laatste ingepland. Het bezoek maakt deel uit van een ‘Ronde’ door alle provincies.

Agenda
De minister arriveert om 8 uur aan de brandweerkazerne Zone Centrum in de Roggestraat. Zone Centrum trakteert hem daar op een ontbijtvergadering terwijl diverse punten de revue passeren. De minister zal hier ook een kijkje nemen in de radiokamer.

Van de brandweerkazerne gaat hij naar de Regie der Gebouwen in de Ketelvest om er kennis te maken met het personeel en een aantal van de opdrachten waar ze mee bezig zijn.

Rond 10u30 arriveert de minister aan het Federaal Huis (Kalandeberg). Hier ontmoet de minister de federale diensten van de gouverneur: de federale directie bevolking, de federale directie politiezaken en wapens, de federale directie civiele veiligheid en de federale directie personeel en logistiek.

Een bezoek aan de federale politie in de Groendreef sluit het bezoek van de minister af. Hier gaat zijn bijzondere aandacht naar de 100/112, het hulpcentrum in onze provincie.

Gouverneur Briers: “Initiatieven waarbij ministers in eigen persoon een kijkje komen nemen in onze provincie juichen we alleen maar toe. Dat geldt uiteraard ook voor het bezoek van minister Jambon. We zullen ervoor zorgen dat de minister niet alleen kennismaakt met de mensen maar ook met de vele opdrachten waarmee ze bezig zijn. Oost-Vlaanderen vervult bijvoorbeeld een pioniersrol op het vlak van noodplanning, met het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’. Mijn medewerkers kijken ernaar uit om dit buitengewoon initiatief, enig in gans Vlaanderen, aan de minister te kunnen voorstellen.”

Hieronder enkele sfeerbeelden van het bezoek aan het Federaal Huis.