Melle ontdekken per quiz

Op maandag 30 maart ontving het Melse gemeentebestuur de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek. Het bezoek kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en was het 40ste op rij!

Na het werkbezoek nodigde het Mels college van burgemeester en schepenen de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde topambtenaren uit om het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum te bezoeken. Het centrum herbergt een schat aan informatie en voorwerpen over het lokale verleden. Men kan er terecht voor een bezoek aan de vaste collectie of voor informatie over de lokale geschiedenis (Melle en omgeving) of genealogie (stamboomkunde). Interessant om weten is dat de afdeling genealogie Melle letterlijk op de wereldkaart plaatst! Regelmatig komen hier in Melle mensen uit het verre buitenland speuren naar hun voorouders.

In Melle had burgemeester Dirk De Maeseneer wel een bijzondere manier bedacht om zijn gemeente voor te stellen. Als een echte quizmaster presenteerde schepen Frederik De Buck een quiz over Melle. Op een leuke maar leerrijke manier kwamen de aanwezigen te weten hoeveel bruggen (over het water, spoor en weg) Melle rijk is, hoeveel leerlingen er school lopen, hoeveel inwoners de gemeente telt, enzovoort.

Zowel lokale als bovenlokale punten op de agenda

Ook in Melle kwamen vragen over de integratie van het OCMW in de gemeente. Hoewel het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een begeleidingstraject voorziet, gaf de Provincie aan dat via de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) bijkomende opleidingen op maat kunnen worden georganiseerd.

Daarnaast vroeg men zich ook in Melle af of er een volgende fusieronde komt en wat de stand van zaken is betreffende het project regioscreening. Tijdens de vergadering werd nogmaals duidelijk gemaakt dat het Vlaams regeerakkoord vertrekt van het concept van de vrijwillige fusie. Dit was ook zo aangegeven door minister Homans bij haar bezoek aan het VAC in Gent. Verder werd meegedeeld dat het project regioscreening voortaan regiovorming heet waarbij op vijf sporen wordt gewerkt: (1) uitwerken van een regio-indeling, (2) opmaken van een kaderdecreet lokale samenwerking, (3) aanpassen van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking, (4) beter ondersteunen en begeleiden van de lokale besturen op maat en (5) opmaken van een praktijkgids voor de evaluatie van de samenwerkingsverbanden.

Verder vroeg de gemeente aandacht voor verkeersveiligheid. Zowel het verkeersveiliger maken van de N9 (Brusselsesteenweg) als de Geraardsbergsesteenweg stonden op de agenda. De Provincie liet weten dat het voorontwerp voor het alternatief voorstel van de fietsbrug over de Schelde klaar is. Het wordt een nieuwe doorsteek richting dubbelfietspad langs de Schelde aan de kant van de Brusselsesteenweg. Verder gaf de gemeente aan dat de slechte staat van de Scheldedijk een probleem vormt voor de vele fietsers die dit traject afleggen. Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) is op de hoogte en onderzoekt momenteel de verschillende mogelijkheden om de stabiliteit te versterken.

Op vraag van gouverneur Briers wordt een afzonderlijk overleg gepland met Agentschap Wegen en Verkeer over de verschillende mobiliteitsdossiers.

Op vlak van milieu werd de wateroverlast besproken. De Provincie liet weten een nieuw pompgemaal op de Vuntebeek te bouwen die de wateroverlast moet indijken. De concrete uitvoering zal voor in 2017 zijn.