Oost-Vlaanderen telt 48 ziekenwagens, 10 Medische Urgentie Groepen (MUG) en 2 paramedische interventieteams (PIT). Deze zijn verbonden aan de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen. Bij een medisch probleem op de openbare weg wordt de ambulance opgeroepen, eventueel samen met de MUG.

Bij grootschalige ongelukken wordt een Medisch Interventie Plan (MIP) afgekondigd. Dit houdt o.m. in dat er onmiddellijk een Vooruitgeschoven Medische Post (VMP) wordt opgericht. Hun taak is de slachtoffers naargelang van de ernst van hun kwetsuren in categorieën onderbrengen, het behandelen en toedienen van de eerste zorgen, het mogelijks stabiliseren en in laatste instantie het overbrengen naar de voor hen meest geschikte ziekenhuizen.

Medov vzw

De 60 Oost-Vlaamse steden en gemeenten vormen samen de vzw Medov (medisch Oost-Vlaanderen). De vzw verzamelt en bespreekt de medische problematiek in Oost-Vlaanderen en draagt bij tot de verbetering van de medische hulpverlening, in het bijzonder bij rampen. Medov stimuleert het tot stand komen van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening (adjunct dir-med) bij rampen en begeleidt de infrastructurele omkadering van deze functie. Bij rampenoefeningen helpt Medov mee aan de organisatie van het medisch luik.