Lovendegem (her)ontdekt

Op 11 september 2015 deden de gouverneur en de deputatie Lovendegem aan voor het 53e werkbezoek van de Ronde van Oost-Vlaanderen. De boeiende werkvergadering bracht een aantal belangrijke dossiers op tafel.

Vlottere doorstroming op en rond de N9
Het gemeentebestuur is vragende partij om het oprittencomplex van de R4 ter herbekijken zodat het verkeer vlotter op de R4 kan en de verkeersimpact op de N9 verminderd wordt. De aanpassing van het oprittencomplex van de R4 maakt deel uit van het groter project ‘Brugsevaart’. De ontwerpplannen zijn recent afgewerkt en momenteel liggen de onteigeningsplannen ter ondertekening bij de minister. De wegeniswerken zullen ten vroegste over 5 jaar kunnen starten.

Om het doorgaand verkeer op de N9 zo weinig mogelijk te onderbreken, is gekozen voor de plaatsing beveiligde voetgangers- en fietsoversteek op aanvraag (Rabotstraat). Een paar extra voorzieningen (steunlicht en detectie) zorgen er voor dat de doorstroming maximaal wordt behouden, zonder de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang te brengen.

Zowel het gemeentebestuur als het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dringen aan op een dringende oplossing voor de werf ter hoogte van Lovenbroodje. AWV is echter gebonden door het verbod uitgevaardigd door de rechtbank en wacht momenteel op het definitief verslag van de deskundige.

Samenwerken voor een klimaatneutrale provincie
Zoals alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen heeft ook Zomergem de vraag van het provinciebestuur ontvangen om het burgemeestersconvenant te onderteken. Dit convenant is een Europees initiatief en wil de gemeentebesturen stimuleren om verschillende acties voor een duurzamer milieubeleid te ondernemen. Het provinciebestuur is aangeduid als coördinator voor Oost-Vlaanderen.

Lovendegem heeft het convenant niet ondertekend maar ontvangt graag een delegatie van de provincie om samen te bekijken welke mogelijke (werk)last dit zou meebrengen en welke van de bestaande initiatieven van de gemeente al tegemoet komen aan dit convenant.

Sociaal objectief
Het provinciebestuur neemt ook het initiatief om een overleg te plannen rond het sociaal objectief. Volgens het grond- en pandendecreet moet Lovendegem tegen 2025 74 huurwoningen en 30 koopwoningen bouwen. Dit is voor Lovendegem, door verschillende factoren, zo goed al onhaalbaar. Aansluiten bij een sociaal verhuurkantoor kan een mogelijke oplossing zijn. De beide besturen zullen samen de verschillende mogelijkheden onderzoeken.

Complexe regelgeving buitenschoolse kinderopvang
De regelgeving voor de buitenschoolse kinderopvang is al vaak gewijzigd. Volgens het ocmw-bestuur maken de opeenvolgende wijzigingen het niet eenvoudig om altijd opnieuw te voldoen aan de voorwaarden en de nieuwe regelgeving. Kind en Gezin is zich bewust van dit probleem. De meest recente wijzigingen hadden dan ook als doel om de regelgeving op een aantal punten te vereenvoudigen. Voorlopig blijft ook de subsidieregeling behouden zoals voor de 6de staatshervorming.

Na het werkbezoek woonde de delegatie de feestelijke opening bij van de tentoonstelling Het dorp herontdekt, samen met architect Paul Robberecht die het peterschap van dit project op zich heeft genomen.