Lebbeke heeft smaak

Op 4 december ontving het Lebbeekse college van burgemeester en schepenen de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Met enige fierheid stelde burgemeester François Saeys (Open VLD) zijn gemeente voor aan de hand van een filmpje. Een en ander diende nog te worden gemonteerd maar al snel was duidelijk dat de gemeente Lebbeke een centrale én voorname plaats inneemt in de driehoek Antwerpen, Brussel en Gent.

Op het grondgebied Lebbeke bevinden zich enkele kleppers op het vlak van smaak. Zowel de wereldleider in chocolade- en cacao-innovaties, Barry Callebaut, als het familiebedrijf Vondelmolen, bekend om de overheerlijke peperkoeken, hebben er een vestiging. Ook de aanwezigheid van Caroline Biss, een vooraanstaand Belgisch modelabel, is iets waar de burgemeester heel graag – en terecht – mee uitpakte.

Agenda

Nadat de deputatie een update had gegeven over de gevolgen van het nieuw Vlaams regeerakkoord voor de gemeenten, stonden meer lokale topics op de agenda.

Wat mobiliteit betreft, kreeg de gemeente een stand van zaken betreffende de bewegwijzering van de fietsverbindingen: het provinciebestuur maakt in het voorjaar van 2015 werk van een plan rond huisstijl en planning. Wat betreft de afschaffing van de sluis van Denderbelle gaf gedeputeerde Couckuyt mee dat hij dit dossier zal bespreken met de bevoegde minister.

Op vlak van sport vroeg de gemeente aandacht voor de financieringsmogelijkheden voor gemeentelijke zwembaden. De Provincie liet weten dat het geen bevoegdheden heeft in deze en dat het aan de Vlaamse overheid is om hierin initiatieven te nemen.

Op de agenda stond ook een federaal punt: noodplanning. Lebbeke heeft zich nog niet ingeschreven in het project ondersteuning gemeentelijke noodplanning maar er is wel afgesproken dat de dienst noodplanning het project zal komen toelichten.

‘Round the Bend’

Na het werkoverleg zagen we in CC De Biekorf de frontman van Das Pop achter de piano(‘s). Tijdens een intiem concert leerden we een heel andere Bent Van Looy kennen. Enerzijds zagen we een wereldster die jaren in Parijs vertoefde en er de nodige inspiratie vond voor de teksten van zijn debuutalbum ‘Round the Bend’. Anderzijds ontmoetten we er een Oost-Vlaamse artiest die het publiek ook meenam naar zijn Gentse roots Bij Sint-Jacobs en de Vlasmarkt.