Drongengoedlogo1-300x137Het landschapspark Drongengoed werd in 2013 opgericht door verschillende partners en kreeg in 2016 een vervolg als strategisch project, weliswaar in een groter gebied en met méér ambitie. Het projectgebied is ruimer en strekt zich nu uit over de cuesta Zomergem-Oedelem. Het sluit aan bij het landschapspark Bulskampveld (West-Vlaanderen) en omvat de gemeenten Aalter, Beernem, Eeklo, Knesselare, Maldegem, Waarschoot en Zomergem.

Eind 2015 keurde minister Joke Schauvliege het strategisch project landschapspark Drongengoed goed. Eind augustus 2016 ging de projectcoördinator aan de slag bij het regionaal landschap Meetjesland. Op  17 december 2016 vond de startvergadering plaats.

Samen met de gouverneur willen de partners het toeristisch-recreatief potentieel van het Drongengoedgebied verder uitbouwen én promoten. De realisaties van vorige projecten en de  voorgaande samenwerkingsverbanden, vormen hiervoor een stevige basis. Met het huidige project wordt het vizier wijd open gegooid en willen ze het gebied integraal benaderen.

Volgende doelstellingen vormen het kader voor het actieprogramma:

  1. De belevingswaarde van natuur én platteland wordt verder versterkt. Daarbij komen recreatie (wandel-, fiets-, ruiterpaden enz), landschapsversterking en belevingspunten aan bod, maar evenzeer de omliggende kernen en dorpen. Zij kunnen als toegangspoort tot het gebied fungeren wat bijdraagt aan de leefbaarheid, lokale handel en horeca.
  2. De partners werken ruimtelijke projecten uit in specifieke deelgebieden rond landbouw, natuur en bos, recreatie, erfgoed enz. Hierbij is een goed procesverloop belangrijk zodat iedere partner betrokken is en gerespecteerd wordt.
  3. Daarnaast willen ze ook inwoners en ondernemers actief laten meewerken aan het landschapspark, via een projectoproep.

Meer info op Landschapspark Drongengoed