Laarne luistert … naar Jan Leyers

Op 9 december trokken de gouverneur en deputatie naar Laarne. Ze werden er ontvangen door het college van burgemeester en schepenen voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Er is hoofdzakelijk gesproken over de Laarnse toeristische troeven: de Kalkense Meersen en het Kasteel van Laarne. De gemeente wil beide troeven graag nog meer uitspelen en vroeg daarvoor de steun van de Provincie. Hoewel financiële beloftes niet kunnen worden gemaakt, liet de deputatie wel weten Laarne te zullen steunen waar mogelijk.

Daarnaast was er ook aandacht voor de herbestemming van gebouwen, op vlak van cultuur. De Provincie liet weten op dit ogenblik reeds tal van initiatieven te nemen die inspiratie bieden. Het provinciebestuur verwijst in dit kader naar de jaarlijkse ontmoetingsdag voor kerkbesturen die onder meer de herbestemming/nevenbestemming van kerkgebouwen op de agenda heeft en naar de provinciale consulente religieus erfgoed die altijd aanspreekbaar is voor advies en begeleiding.

Jan Leyers over ontwikkelingssamenwerking

Na het werkoverleg woonde de voltallige delegatie een lezing bij van Jan Leyers over ontwikkelingssamenwerking. Voor de TV-serie ‘Arm & Rijk’ bezocht Jan Leyers acht wereldsteden; in Laarne kwam hij vertellen over zijn adembenemende reis. Na zijn betoog konden de Laarnenaars nog van gedachten wisselen met de gouverneur, de gedeputeerden en de meegereisde ambtenaren.