Knesselare alsnog erkend voor overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014

Op 7 september 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wijziging van het KB van 7 mei 2015 waarbij de overvloedige regenval op 7, 8 en 9 juni 2014 werd erkend. Nu wordt ook de gemeente Knesselare erkend voor deze algemene ramp.

Drie maanden tijd
De getroffenen die schade hebben geleden op het grondgebied Knesselare ten gevolge van de overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014 krijgen 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen bij gouverneur Jan Briers, d.w.z. tot en met 31 december 2016.

Een dossier dient in tweevoud te worden ingediend en bij voorkeur aangetekend te worden verstuurd naar de Federale dienst van de gouverneur, Dienst Rampenfonds, Kalandeberg 1, 9000 Gent.

Vergoeding
Getroffenen dienen eerst hun verzekering aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade. In het kader van overvloedige regenval komt het Rampenfonds enkel nog tussen in drie uitzonderingsgevallen :

  • Leefloners die geen verzekering hebben afgesloten (mits attest OCMW)
  • Landbouwers: voor teelten op het veld (niet voor opgeslagen teelten), veestapel, bosaanplantingen
  • Grote bedrijven met brandpolis ‘geen eenvoudige risico’s’

Samenwerking en opvolging
De dienst Rampenfonds zal met de gemeente Knesselare samenwerken om de geteisterden te helpen met hun dossier. In de gemeente Knesselare is een ambtenaar beschikbaar, bij wie de getroffenen terecht kunnen voor de opmaak van hun dossier en het verkrijgen van de nodige formulieren.

Meer informatie
Voor vragen of verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij het provinciaal aanspreekpunt voor het Rampenfonds: Sabine Verbanck op het nummer 09-267 88 22 of via e-mail sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be