Kersverse burgervader in Knesselare

Op vrijdag 16 december legde Erné De Blaere (Groep9910) de eed af als burgemeester van de gemeente Knesselare. De eedaflegging was mooi ingepland, vlak voor het werkbezoek van de gouverneur en de deputatie in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Actuele dossiers

Na het officiële gedeelte legde het gemeentebestuur enkele actuele dossiers op tafel. Het bestuur vroeg vooral aandacht voor mobiliteit: enerzijds de problematiek van zwaar vervoer door de dorpskern en anderzijds de omvorming van de N44 tot autosnelweg. Het is een feit dat mobiliteitsdossiers veel worden geagendeerd tijdens werkbezoeken en vaak is het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een belangrijke partner. De gouverneur heeft dan ook aangegeven al deze dossiers aan te kaarten bij zijn volgend overleg met AWV. Daarnaast zal de Provincie ook aandringen bij Waterwegen en Zeekanaal NV om het langeafstandsfietspad (LAF) langs het kanaal tussen Brugge en Aalter mogelijk te maken.

Naast mobiliteit was milieu, meer bepaald het Urselse Drongengoed, onderwerp van gesprek. Gezien haar ervaring bij soortgelijke projecten (Parkbos, Gentse Kanaalzone, Landschap van Erembald en Kravaalbos), liet de deputatie optekenen ook in dit project een bemiddelende rol tussen de gemeente en de Vlaamse overheid te willen opnemen. Naast het Drongengoed was er ook aandacht voor de waterproblematiek in datzelfde Ursel.

Tenslotte is gesproken over de samenwerking op vlak van afvalverzameling, een Vlaamse materie. De aanwezige Vlaamse ambtenaar benadrukte dat het afvalbeleid van de Vlaamse Overheid steunt op het principe ‘de vervuiler betaalt’. In die zin zijn de tarieven decretaal bepaalde tarieven met de intentie dat ze door alle lokale besturen worden toegepast.

Cultuurhappening Meetjesland

Na het werkoverleg vond in de kerk van Ursel ‘Cultuurhappening Meetjesland’ plaats, een organisatie van COMEET. In zijn afsluitende toespraak stelde gouverneur Briers dat samenwerken, netwerken én overleg sleutelbegrippen zijn die een antwoord kunnen bieden op een aantal bedreigingen waarmee de culturele sector vandaag wordt geconfronteerd. Een sterk voorbeeld van deze goede samenwerking is het sterke partnership met de cultuurdienst van de Provincie. Maar hij benadrukte ook dat die samenwerking gericht moet zijn op de creatie van efficiëntiewinst en inhoudelijke meerwaarde, zoals hier in het Meetjesland. Wanneer de motivatie tot samenwerking enkel wordt ingegeven door besparingsredenen, is volgens de gouverneur de kans op slagen veel kleiner. Klik hier voor de volledige toespraak.