Een jachtverlof is het hele jaar geldig. De kandidaat-jager moet minimum 18 jaar zijn op 1 juli van het jaar waarop hij het verlof aanvraagt. De aanvrager moet bovendien over een geldig getuigschrift beschikken van het jachtexamen. Het jachtverlof kan dan aangevraagd worden bij de arrondissementscommissaris. Indien het jachtverlof geweigerd wordt kan de betrokkene beroep instellen bij de gouverneur.

Een jachtvergunning is vijf dagen geldig. De aanvrager moet buiten het Vlaams gewest wonen en uitgenodigd worden door iemand met een geldig jachtverlof in het Vlaams gewest. Een jachtvergunning kost veertig euro en wordt ook aangevraagd op het arrondissementscommissariaat.

Volgens het jachtdecreet van 24 juli 1991 is elke houder van een jachtrecht verplicht een door hem opgemaakt plan van zijn jachtterrein in te dienen. Jachtplannen worden neergelegd bij de arrondissementscommissaris.

Inlichtingen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent, jacht.oost-vlaanderen@vlaanderen.be

Informatie: www.natuurenbos.be