Indrukwekkende incidentbeheersing bij chemiebedrijf BASF

Delegatie bezoek BASF
Delegatie bezoek BASF Ludwigshafen 18.04.2016

Op maandag 18 april bracht gouverneur Jan Briers een bezoek aan BASF Ludwigshafen, een multinationaal chemieconcern met hoofdvestiging in Ludwigshafen Am Rhein. De tweede grootste vestiging van BASF ligt in Antwerpen. Afgevaardigden van de brandweer, hulpverleningszones, universiteit … vergezelden de gouverneur.

Publiek aanspreekpunt incidenten: 24 op 24 – 7 op 7
Naast een algemene kennismaking, focuste het bezoek op de incidentbeheersing van BASF Ludwigshafen. De veiligheidsverantwoordelijke van de site maakte de delegatie wegwijs in het proces. Bij een incident op de site BASF Ludwigshafen ontstaan er drie cellen binnen het bedrijf die het incident opvolgen.

  1. Het operationele team staat in voor de opvolging en beheersing van het incident op de site.
  2. Het managementteam neemt strategische beslissingen en neemt de coördinatie van het incident voor zijn rekening.
  3. De ‘Working Groups’: zeer gespecialiseerde teams met een enorme technische kennis. Op deze experten kan ook een beroep gedaan worden voor incidenten met gevaarlijke stoffen buiten de site van BASF. Zo werd één van deze werkgroepen ingeschakeld om het coördinatiecomité, onder leiding van de gouverneur, te adviseren bij het treinongeval in Wetteren.
BSAF heeft eigen brandweer
BASF: eigen brandweer en -kazernes

Interessant weetje: BASF Ludwigshafen heeft een eigen brandweer én twee brandweerkazernes en kan incidenten op hun site hiermee zelf perfect beheersen. Daarnaast beschikt de site over  alarmeringsprocedures. De omwonenden van het bedrijf kunnen verwittigd worden via een cell-broadcasting systeem. Ook in België bestaat zo een systeem, Be-Alert**. Bovendien is er een publiek nummer, waarop pers en het publiek 24 op 24, 7 op 7 terecht kunnen met hun vragen.

10 km² site, met openbaar vervoer
Na de algemene informatiesessie en de uiteenzetting over hun crisis management systeem, kreeg de voltallige delegatie een rondleiding op de site van BASF Ludwigshafen. De site van 10 km² stelt 33 000 personen te werk en er is zelfs openbaar vervoer voorzien. 28 bussen bedienen de bushaltes iedere 10 minuten. Na de ontzagwekkende rondleiding werd het bezoek afgesloten met extra informatie over de mobiliteit naar de site en de technische ontwikkelingen van BASF.

Belang samenwerking Seveso-bedrijven
Het inspirerende bezoek wierp een blik op de noodplanningsorganisatie van een grootschalig chemiebedrijf én bevestigt het belang van de goede samenwerking tussen de gouverneur en de Oost-Vlaamse Seveso-bedrijven***. Jaarlijks bezoekt de gouverneur een twaalftal Seveso-bedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast organiseert hij, samen met zijn federale dienst noodplanning, jaarlijks enkele noodplanningsoefeningen. Telkens blijkt dit een win-win situatie te zijn, zowel voor de bedrijven als voor de gouverneur en de betrokken interventiediensten.

  • Naast een uitgebreide delegatie van BASF (waar o.a. Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen bij was) werd de gouverneur vergezeld door: Wim Van Zele, zonecommandant hulpverleningszone centrum; Chris Addiers, zonecommandant hulpverleningszone Antwerpen; Marc Vande Velde, zonecommandant hulpverleningszone Waasland; Elke Allaert, diensthoofd Noodplanning Oost-Vlaanderen; Christiaan Van de Voorde: kolonel brandweer Gent; Dirk Geens, brandweer Antwerpen; Frederik Vercruysse, Brandweer Antwerpen; Vera Meynen, Universiteit Antwerpen; Peter Vermeulen, kabinet minister Jan Jambon; Kim DeVisscher, kabinet gouverneur Jan Briers.
    ** Schrijf u in op het BE-ALERT systeem. Als er een incident zich voordoet in uw buurt, ontvangt u via dit systeem sneller alarmberichten.
    *** Seveso-bedrijf: een bedrijf met activiteiten op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.