In Oosterzele weerklinkt muziek

Op donderdag 12 februari brachten gouverneur Briers en de Oost-Vlaamse deputatie een werkbezoek aan de gemeente Oosterzele. Een aantal provinciale, Vlaamse en federale topambtenaren vergezelden hen daarbij. Ook dit werkbezoek kadert in de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen waarbij het provinciebestuur op drie jaar tijd alle Oost-Vlaamse gemeenten bezoekt.

Agenda

Wat mobiliteit betreft, is het fietspad langs spoorlijn L122 besproken. De gemeente bedankte het provinciebestuur voor de constructieve samenwerking van de afgelopen jaren en maakte tegelijkertijd een aantal resterende vragen over. Een en ander dient nog te worden onderzocht maar zowel de gouverneur als gedeputeerde Hertog, bevoegd voor mobiliteit, beloofden alvast om het dossier mee te nemen in hun overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Op vlak van integraal waterbeleid stonden mogelijke overstromingen centraal en hoe die best kunnen worden ingedijkt. Vooral het dossier rond de Molenbeek vroeg en kreeg de nodige aandacht. Niet alleen schoof de Provincie een aantal oplossingen naar voor, ze verwees ook naar de bekkenbesturen (= Vlaamse instanties) die structuren bieden voor facilitering rond waterknelpunten en opportuniteiten.

Inzake welzijn is zowel de speelpleinwerking als het regionaal overleg NOZO (Noord-Oost-Zuid-Oost-Vlaanderen) besproken. De gemeentelijke speelpleinwerking Kriebelplezier zal deze zomer voor het derde jaar op rij een inclusief speelplein zijn. Dit initiatief krijgt onder de noemer ‘Jeugdwerk voor allen’ de ondersteuning van het provinciebestuur. Voor 2016 is het evenwel niet duidelijk of de Provincie haar werking op de zogenaamde persoonsgebonden materies op dezelfde manier zal kunnen en mogen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor het NOZO-overleg dat momenteel door de provinciale jeugddienst wordt georganiseerd.

Wat cultuur en erfgoed betreft, gaf het provinciebestuur aan de gemeente te kunnen ondersteunen bij de lokale archiefwerking. Dit geldt voor de archiefzorg, het archiefbeheer en de publieksontsluiting.

De gemeente bevestigde tijdens het overleg inspanningen te doen om klimaatneutraal te zijn, tot groot jolijt van de Provincie die tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn. De investering in een elektrische wagen is hiervan een voorbeeld.

Wat betreft de ‘slimme’ samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus, wil Oosterzele de nieuwe regelgeving met betrekking tot de integratie van het ocmw in de gemeente niet afwachten. Daarom is de gemeente nu al gestart met een verregaande samenwerking tussen beide besturen. Zo vulde ze reeds een vacature in voor een adviseur integratie ocmw en gemeente.

Muziek

Na het werkbezoek trok het gezelschap naar De Kluize voor de avant-première van ‘Schoolgaande Jeugd’. Tijdens deze muzikale voorstelling blikten Pascale Platel en vier muzikanten terug op wat misschien wel de belangrijkste periode uit hun leven was: de schooltijd.

Na de voorstelling kregen alle Oosterzelenaars uitvoerig de kans om, bij een natje en een droogje, een praatje te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.

Foto’s Bianca De Mulder.