Iedereen ‘Happy’ in Wichelen

In het kader van de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen hebben de gouverneur en Oost-Vlaamse deputatie maandag een werkbezoek gebracht aan Wichelen. Zoals steeds waren ook in Wichelen een aantal topambtenaren van zowel de provinciale, Vlaamse als federale administratie van de partij.

Burgemeester Kenneth Taylor beet de spits af. Eerst met een persoonlijke verwelkoming, nadien met een ludieke voorstelling van de gemeente, aan de hand van een filmpje. Op de tonen van ‘Happy’ van Pharell Williams dansten heel wat Wichelaars, jong en oud, erop los. Gelegenheidsacteurs waren niet alleen de burgemeester en de schepenen zelf, maar ook verschillende inwoners: senioren, kinderen, brandweerlieden, landbouwers… Zelfs de pastoor swingde mee! Het filmpje onderstreepte perfect het Wichels motto ‘Samen meebouwen aan een warm Wichelen waar elke burger centraal staat.” Centraal stonden de burgers in elk geval. Warm was het ook, op deze zonnige junidag.

Het overleg vond plaats in het Sociaal Huis dat een adembenemend zicht gaf over de Schelde. Er is gediscussieerd over ruimtelijke ordening, meer bepaald over de grotere woonbehoefte van de gemeente. De Provincie liet weten dat deze problematiek ook in andere gemeenten aan de orde is en stelde daarom voor om dit punt aan te kaarten met de Oost-Vlaamse volksvertegenwoordigers op het overleg van vrijdag 27 juni. Een tweede punt waar veel aandacht naartoe ging, was water. Wichelen staat bekend als charmante gemeente aan de Schelde, maar men moet er natuurlijk over waken dat deze charme behouden blijft en geen nachtmerrie wordt omwille van het overstromingsgevaar. Zowel de gemeente als de provincie zijn zich hiervan bewust en er wordt stevig gewerkt aan het bufferend vermogen. Ook de fietspaden stonden op de agenda, meer bepaald het subsidiebeleid hieromtrent. Het spreekt voor zich dat, met de treinramp in het achterhoofd, ook veiligheid uitvoerig aan bod is gekomen. De gouverneur heeft het nieuwe systeem Be-Alert geïntroduceerd en stuurde aan om tussen de verschillende brandweerzones zo veel mogelijk samen te werken.

Na het werkoverleg volgde een bezoek aan de potjesmarkt in Schellebelle. Vervolgens bezocht het gezelschap in de pastorie een tentoonstelling over de schoennijverheid. De gouverneur ondertekende er ook het gulden boek. In de prachtige tuin, onder een aantal grote, karaktervolle bomen, was er nog ruimschoots de tijd om met verschillende Wichelaars een praatje te maken.

Sfeerbeelden van het bezoek vindt u hieronder (Fotografie PartOfTheVision).