Het Prinsdom van de Gaverlingen

Op 3 oktober brachten gouverneur Briers, de gedeputeerden en een delegatie topambtenaren een werkbezoek aan Gavere. Al na de inleiding van eerste schepen Denis Dierick is duidelijk waarom Gavere zich prinsdom aan de Schelde noemt. Uit zijn betoog blijkt immers dat Keizer Karel V het Land van Gavere in de zestiende eeuw tot prinsdom verhief. Een titel waar de gemeente nog altijd graag mee uitpakt!

Tot grote tevredenheid doet Gavere een beroep op ondersteuning van de provincie, voor diverse diensten waaronder erosiebestrijding, ICT, GIS en informatieveiligheid. In het kader van het nieuw Vlaams regeerakkoord uitte de gemeente haar grote bezorgdheid over de toekomst van de Provincie en dus ook van de dienstverlening die ze sinds jaar en dag geniet. Het provinciebestuur maakte tijdens het overleg duidelijk dat het, zolang het mogelijk is en de budgetten het toelaten, dergelijke dienstverlening zal blijven aanbieden aan de gemeenten. Meer nog, de Provincie stelde zelfs dat het bespreekbaar moet zijn om de provinciale dienstverlening ook naar ocmw’s te kunnen uitbreiden.

Daarnaast zijn heel wat lokale thema’s besproken. Op vlak van mobiliteit ging veel aandacht naar de ontsluiting van het bedrijventerrein Legen Heirweg, een ontsluiting die vandaag enkel mogelijk is via de (verzadigde) Stationsstraat naar de N60. Een aantal alternatieven zijn aan bod gekomen maar het is duidelijk dat dit geen eenvoudig dossier is. De gouverneur, in zijn functie van bruggenbouwer, heeft aangegeven om de nodige initiatieven te nemen om het dossier met de verschillende betrokken partijen te bespreken.

Een ander complex dossier is het kasteeldomein van Borgwal (cultuur). De problematiek van het al of niet ter plaatse houden en restaureren van de ommuring van het domein Borgwal is al langer bekend. Maar aangezien het domein – samen met de volledige ommuring – beschermd is als monument is de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, bevoegd. Ook in dit dossier heeft de gouverneur aangegeven als bemiddelaar op te treden en contact op te nemen met het Vlaams Agentschap.

Gavere kent veel problemen inzake erosie en kan daarvoor, zoals eerder aangehaald, rekenen op de hulp van de Provincie. Ook voor het bekkensecretariaat is erosiebestrijding een prioritair dossier. Om die visie kracht bij te zetten, heeft het bekkensecretariaat beslist om op korte termijn een overleg te hebben over duurzame landbouwontwikkeling. Dit overleg zal plaatsvinden in Maarkedal.

Wat het Fair Trade label betreft, mikt de gemeente naar midden 2015 om het label te behalen.

Op vlak van veiligheid is gesproken over de ANPR-camera’s. Vanuit de provinciale veiligheidscel is er reeds coördinatie op provinciaal niveau. Die cel zorgde ondertussen ook voor een gedetailleerd plan met aanduiding waar de camera’s het best kunnen worden geplaatst. De volgende stap is de aankoop van een centrale server, op budget van de gouverneur, waar de gegevens van alle camera’s kunnen worden opgeslagen en aan elkaar gelinkt.

Na het werkbezoek ging het richting Sint-Martinuskerk in Asper voor een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen Gavere. Daar speelden pianisten Jan Vermeulen en Veerle Peeters vierhandige stukken van Schubert. Verschillende buitenlandse vakbladen noemen Jan Vermeulen de ideale Schubertvertolker. De opname van het vierhandig klavierwerk lag dan ook in de lijn van de verwachtingen. Wat het extra paar handen betreft, was zijn compagnon de route en huidig artistiek leider van al zijn Schubert-opnames, Veerle Peeters, een voor de hand liggende keuze. Na het concert was het tijd om de ‘Gaverlingen’ zelf te ontmoeten. En zo geschiedde, bij een lokaal hapje en drankje.