Het jaarverslag 2017 is beschikbaar!

Vandaag stelt provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarverslag 2017 voor. De job van een gouverneur is heel boeiend en gevarieerd, het jaar 2017 is daar een uitstekend bewijs van. In het jaarverslag verwijst gouverneur Briers naast zijn provinciale/Vlaamse/federale taken en verantwoordelijkheden ook naar vijf opmerkelijke projecten.

Ten eerste brengt gouverneur Briers de verschillende fusietrajecten in Oost-Vlaanderen onder de aandacht: “Onze provincie zal in 2019 de meeste fusiegemeenten in Vlaanderen kennen. Moedige beslissingen want fusioneren vereist een stevige zelfreflectieoefening.”

Ook de vele vrijwilligers in de provincie werden in 2017 niet vergeten: “We gingen op zoek naar de Warmste Vrijwilligers in onze provincie en dat bleken er heel wat te zijn. Vele hartverwarmende mensen zetten zich belangeloos in voor hun medemensen en werden met deze campagne eens extra in de bloemetjes gezet.”

Als gouverneur zet Briers ook sterk in op verschillende strategische projecten, waaronder het project Gentse Kanaalzone: “Er is nood aan goed openbaar vervoer in de Gentse Kanaalzone. Samen met alle betrokken overheden pleit ik voor de uitbreiding van spoorlijn 204 tussen Gent en Terneuzen voor reizigersvervoer. Ik ben meer dan ooit overtuigd van de meerwaarde die deze grensoverschrijdende spoorlijn kan hebben.”

De maatschappij is continu in verandering en ook voor de ruime regio rond Gent brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. “Tegen 2025 zullen er maar liefst 120 000 extra inwoners bijkomen. Het Oost-Vlaams Kerngebied, een netwerk van diverse actoren wil de krachten bundelen en tracht zo het hoofd te bieden aan deze uitdagingen.”

In 2017 reikte gouverneur Briers samen met zijn federale diensten voor de vierde keer de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs uit. Het scholenproject ‘vuur’ van de hulpverleningszone Waasland sleepte de eerste prijs in de wacht. Via dit educatief onderbouwde project zet men in op brandpreventie voor leerlingen van het 4de leerjaar.

Deze vijf projecten zijn slechts enkele van de vele gevarieerde en boeiende zaken waar de gouverneur zich in 2017 voor ingezet heeft. Het integrale jaarverslag van 2017 kan u hier lezen.