Gouverneur ontmoet Herzelenaars

Het achttiende werkbezoek in de kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen bracht de gouverneur en gedeputeerden in de gemeente Herzele.

Er stonden heel wat lokale punten op de agenda. Het verbaast natuurlijk niet dat een gemeente die wordt doorkruist door twee beken vragen heeft rond de herinschaling van de waterlopen derde categorie. Concreet wilde het gemeentebestuur weten hoe het zat met het onderhoud van de waterlopen en of er een planning bestaat van de op hun grondgebied geplande werken. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid liet weten dat zo’n planning enkel voor de maaiwerken wordt opgemaakt. Ruiming en oeverversterking worden slechts uitgevoerd bij noodzaak en kunnen bijgevolg niet op voorhand worden ingepland.

Op vlak van mobiliteit ging aandacht naar de aanleg van het langeafstandsfietspad langs de spoorlijn Denderleeuw-Zottegem. Er is nog niet tot realisatie overgegaan omdat men in eerste instantie de haalbaarheid verder wil onderzoeken. Belangrijke partner bij de realisatie is Infrabel waarmee de Provincie al een duidelijk stappenplan heeft uitgetekend. Het provinciebestuur neemt nu het initiatief om samen te zitten met de gemeente Herzele en Infrabel ter voorbereiding van het dossier.

Wat cultuur betreft, wou de gemeente weten hoe het provinciaal cultuurbeleid er zal uitzien na het uitvoeren van het nieuw Vlaams regeerakkoord. Het provinciebestuur bevestigde dat, indien de middelen blijven behouden, de Provincie ook de eerstvolgende jaren in de nodige ondersteuning zal voorzien. Het is echter koffiedik kijken welke toekomstige rol de Provincie zal spelen in het ondersteunen van regionale projecten. Hetzelfde geldt ook voor de samenwerkingen rond afstemming van aanbod en cultuurcommunicatie, bibliotheekwerking en erfgoed. Hoewel de Provincie zich zeer bewust is van de nood aan toegankelijke cultuur voor alle Oost-Vlamingen, ziet ze zich geconfronteerd met een grote beperking, zoniet stopzetting, van haar rol.

Inzake veiligheid vroeg de gemeente of er vanuit de federale diensten een modelreglement kan worden opgemaakt betreffende het nieuw geldelijke statuut voor de vrijwillige brandweer. De gouverneur antwoordde dat dergelijke vraag kan bekeken worden maar dan wel in overleg met alle vertegenwoordigers van de zone. Gouverneur Briers raadde de gemeente Herzele alvast aan om dit te bespreken met de andere gemeentebesturen die deel uitmaken van de zone.

Wat milieu betreft, meer specifiek het agendapunt Klimaatneutraliteit 2050, liet de gemeente weten dat het in de voorbije jaren al veel inspanningen heeft geleverd, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers op een aantal gemeentelijke gebouwen. Herzele neemt ook deel aan de groepsaankoop van de provincie voor groene stroom en investeert in de uitbouw van een elektrisch wagenpark.

Na het werkoverleg nodigde het college van burgemeester en schepenen de voltallige delegatie uit om het ‘Taurus Quartet’, een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen Herzele, bij te wonen in de Sint-Martinuskerk. Vier gelauwerde musici van eigen bodem brachten er het ultieme kamermuziekrepertoire: het strijkkwartet. Wietse Beels en Wibert Aerts (viool), Vincent Hepp (altviool) en Martijn Vink (cello) vormen samen het ‘Taurus Quartet’ en richten zich op het klassieke en romantische repertoire. Op het programma in Herzele stonden Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Franz Schubert. Na het concert volgde een ontmoeting met de bevolking, bij een heerlijk streekbiertje en verschillende lokale hapjes.