Gouverneur en deputatie te gast in het noorden van de provincie: Zelzate

Op vrijdag 22 mei ontving het gemeentebestuur van Zelzate de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Het werkbezoek stond gepland na de bloemenneerlegging aan het monument van het Regiment van de 2de Gidsen, ter herdenking van de gevechten in 1940 in Zelzate.

Agenda

Zelzate, in tweeën gedeeld door het Kanaal Gent-Terneuzen en de E34, had natuurlijk heel wat vragen over mobiliteit. De aandacht ging dan ook naar de projecten die een vlotte doorstroming van het verkeer tussen Gent en Terneuzen via de R4 beogen. Op korte termijn zijn dat dan de verkeerslichten op de R4, het kruispunt aan de Leegstraat en het verkeersknooppunt aan de Traktaatweg. Op lange termijn werd gekeken naar de tunnel ter hoogte van Zelzate.

Verder was er ook belangstelling voor de leefbaarheid in de gemeente, meer bepaald in Klein Rusland. Uit eerdere ontmoetingen van de gouverneur met minister Weyts en minister Schauvliege is gebleken dat zij dezelfde visie hebben en alvast bereid zijn werk te maken van een oplossing.

De gemeente had ook vragen over de bestuurskracht. Hierop werd aangegeven dat de bestuurskrachtmonitor in juni zou worden voorgesteld waaraan besturen hun bestuurskracht kunnen meten aan de hand van enkele parameters. Daarnaast wou de gemeente meer te weten komen over het statuut van de GESCO (gesubsidieerde contractuelen) medewerkers, aangezien die belangrijk zijn voor de werking van zowel de gemeente als het OCMW. Na een korte stand van zaken werd de gemeente hiervoor doorverwezen naar de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: http://binnenland.vlaanderen.be/rechtspositieregeling/faq/vragen-en-antwoorden-rond-gesco-regularisatie

Daarnaast wou Zelzate meer informatie over de verschillende manieren waarop de gemeente ondersteuning kon krijgen. Het provinciebestuur gaf daarop een korte uiteenzetting over de brede waaier van dienstverlening die het aan lokale besturen geeft.

Vanuit de provincie stond klimaatneutraliteit op de agenda. Zelzate heeft het burgemeestersconvenant nog niet ondertekend omdat het momenteel niet over de nodige middelen beschikt om acties uit te werken.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme’ samenwerking van Zelzate met de omringende gemeenten. Hierop gaf de gemeente aan dat het grote voorstander is van samenwerking met andere besturen, wanneer dat de efficiënte ten goede komt. Ook de samenwerking ‘binnen’ de gemeente, tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur, gaat ondanks cultuurverschillen de goede richting uit.

Muziek als cultureel evenement

Na het werkoverleg nodigde het college van burgemeester en schepenen de gouverneur, deputatie en meegereisde ambtenaren uit om een concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bij te wonen. Ook in Zelzate kregen de inwoners na het concert de kans om een praatje te maken met hun gemeente- en provinciebestuur.