Gouverneur Briers meer dan ooit overtuigd

Op 5 september 2018 bracht provinciegouverneur Briers zijn laatste rede voor de provincieraad. Met de titel: “Meer dan ooit overtuigd” wil de gouverneur wijzen op de gevarieerde rijkdom die de provincie Oost-Vlaanderen te bieden heeft. Hij blikte niet alleen terug op de afgelopen jaren, maar keek ook naar de toekomst. Mobiliteit, veiligheid en efficiënte besturen, thema’s die volgens de gouverneur van groot belang zijn voor de toekomst van de Oost-Vlaming, vormden de rode draad doorheen de toespraak.

Mobiliteit
In zijn toespraak kaart de gouverneur de bestaande uitdagingen op mobiliteitsvlak aan Het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur is hier een onderdeel van. “Vandaag bestaat het netwerk uit maar liefst 667 kilometer fietssnelwegen. Niet mis voor een provincie met een oppervlakte van net geen 3 000 vierkante kilometer. En er ligt zeker nog heel wat potentieel klaar voor verdere ontwikkeling,” aldus gouverneur Briers.

Veiligheid
Daarnaast wees gouverneur Briers op de veranderende veiligheidsrisico’s. Met de twee havens, de E17/E40/E34, de 48 Seveso-bedrijven en de kerncentrale in Doel zijn deze risico’s aanwezig. “We proberen op de bestaande risico’s te anticiperen door goede contacten te leggen en te onderhouden met de betrokken Sevesobedrijven. Bij rampen is het o zo belangrijk om elkaar te kennen en de werking van elkeens structuur of organisatie te begrijpen,” licht gouverneur Briers toe.

De federale diensten van de gouverneur zetten ook sterk in op de ondersteuning van lokale besturen bij hun lokale noodplanning. “Dit ondersteuningsteam is iets uniek. Naast het feit dat zoiets enkel in onze provincie bestaat – iets waar ik als gouverneur terecht trots op ben – zorgt het project voor een vlotte informatiedoorstroming federaal-provinciaal-lokaal,” aldus gouverneur Briers.

Efficiënte besturen
Openbare besturen moeten hun middelen efficiënt aanwenden, daar is iedereen het over eens. Ieder overheidsniveau moet de structuren en processen tegen het licht houden. Met de nakende fusies van 15 lokale besturen, waarvan maar liefst 9 in Oost-Vlaanderen, lijkt het taboe doorbroken. “Fusies van gemeenten, en daaraan gekoppeld brandweer- en politiezones, zullen dus in alle gevallen sterkere én efficiëntere lokale besturen opleveren,” besluit gouverneur Briers.

Download de toespraak hier.